Vergi Mahkemelerinde davası olanlar davadan vazgeçmeli midir?

Ekrem Öncü 11 Ekim 2016, 08:25

 

Bilindiği gibi 6736 sayılı Kanunla dava açma süresi geçmemiş ya da dava aşamasında bulunan vergi ve cezalar için de düzenleme yapılmıştır. Bugünkü yazımızda ilk derece mahkemeleri yani vergi mahkemelerinde bulunan davalardan vazgeçmeli midir, yoksa davaya devam edilmeli midir sorusuna cevap arayacağız.

Sorumuza cevap aramadan önce vurgulamak isterim ki, mükellefler haklarında meslekten atılan vergi mahkemeleri hakimlerinin verdikleri kararları sorgulamakta ve tekrar yargılama talep etmektedirler. Bu talep, zaman zaman vergi mahkemeleri dışındaki farklı mahkeme hakimlerinin verdikleri kararlar için dile getirilmektedir. Eğer ki, vergi mahkemeleri dışındaki meslekten atılan hakimlerin verdiği kararlar sorgulanacak/tekrarlanacak ise vergi mahkemelerinde verilen kararlar için de aynı durum geçerli olmalıdır.

19 Ağustos 2016 itibariyle ilk derece yargı mercileri (vergi mahkemeleri) nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

- Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile

- Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19.08.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde,

Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

19.08.2016 itibariyle Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi henüz geçmemiş ya da dava açılmış ancak henüz karar verilmemiş ise verginin yarısı ödeniyor ve bu tutara Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak faiz hesaplanıyor ve cezalar ile gecikme zammından vazgeçiliyor.

Örneğin, bir mükellefe 100.000 TL vergi tahakkuk ettirilmiş ve bu vergi aslına bağlı olarak da 100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ise, toplam ödenecek rakam 50.000 TL olacak ve bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE esas alınarak faiz hesaplanacaktır. Örneğimizde, vergi aslı yine 100.000 TL ve ceza tutarı 300.000 TL ise de ödenecek toplam tutar 50.000 TL ve üzerinden Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıdır. İlk durumda vergi ve ceza toplamının %25’i ödenecektir. İkinci durumda ise vergi ve ceza tutarının toplamının %12,5’i ödenecektir.

19.08.2016 itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu düzenleme geçerlidir.

Gelecek yazımızda ise Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi ya da karar düzeltme aşamasında olan davaların durumu ele alınacaktır.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • akepe vergi zalim zulmü terördür...11 Ekim 2016 16:00akepe oligarşisi vergi terörür ile halkı sömürmektedir...

    (%0) (%0)

Diğer Yazıları