Üç adımda aktif büyüme analizi

Yatırımcının Analiz Seti 21 Şubat 2018, 09:13

 

Hisse seçiminde aktifleri büyüyen şirketleri belirlemek kadar hisse bazında aktif büyüme analizini yapabilmekte önemli. Hisse bazında aktif büyüme analizini 3 adımda yapabilirsiniz.

Hisse bazında aktif büyüme analizi üç adımda nasıl yapılır?
1-Şirketlerin son aktif büyümesi ve yıllar itibari ile seyri incelenebilir
2-Aktif büyüme oranının seçilen dönemler itibari ile ortalaması incelenebilir
3-Sektör ortalamaları incelenerek son aktif büyüme oranının sektör ortalaması ve seçilen döneme göre karşılaştırması yapılabilir.

Biz bu çalışmada 16 Şubat 2018 tarihine kadar bilanço açıklamış olan şirketler içerisinde aktif büyümesinde en yüksek artışı sağlamış olan 5 şirketi inceleyeceğiz. Analiz yaparken iki portaldan yararlanacağız. 
1 - www.finnet2000.com
2 - www.queenstocks.com

Bu şirketlerin son 10 yıldaki aktif büyümelerinin seyrini, sektör ortalamalarını, şirketlerin hem son 10 yıllık ortalamalara göre hem de sektör ortalamalarına göre aktif büyümelerinin güçlü olup olmadığını değerlendireceğiz.

16 Şubat itibarıyla Borsa Bilgi Portalı Finnet 2000 ile son bir yılda BİST 100’de aktiflerini en fazla arttıran şirketleri listelediğimizde ilk sırada Sasa Polyester yer alıyor. Sasa’yı Çemtaş, Erbosan, Halkbank ve Ford Otosan takip ediyor.

İşte aktiflerini en fazla arttıran 5 BIST 100 şirketinin analizi:

SASA 16/02/2018 tarihi itibari ile aktiflerini en çok artıran şirket oldu.

SASA’ın 2007-2017 yılları arasında Aktif Büyüme grafiği

Sasa Polyester ’in 2007-2017 yılları arasında ortalama Aktif Büyüme oranı yüzde 19,61’dır. Sasa’nın 2007-2017 arasındaki bilanço döneminde tam 4 yıl (-) aktifleri azalma göstermiştir. Şirket, buna rağmen 2016/12 bilanço döneminde yüzde 47,55 ve 2017/12 bilanço döneminde yüzde 130,38 Aktif Büyüme elde ederek ortalamasını yükseltmiştir. Sektörün Aktif Büyümesi ise yüzde 56,24’tür. Sasa’nın Aktif Büyüme oranı sektör ortalamasının üzerindedir. Sasa Yatırımları ile maliyetlerini azaltıp katma değeri yüksek ürünler üretmeyi planlıyor.

Çemtaş son bir yılda Aktiflerini Yüzde 53,03 oranında arttırdı.

Çemtaş’ın 2007-2017 yılları arasında Aktif Büyüme grafiği

Çemtaş’ın 2007-2017 yılları arasında ortalama Aktif Büyümesi yüzde 13,34’tür. Çemtaş son bilanço döneminde yüzde 53,03 Aktif Büyüme oranı elde etti. Sektörün 2017/12 dönemindeki Aktif Büyümesi ise yüzde 18,71’dir. Çemtaş 2017/12 döneminde sektörün 3 katına yakın Aktif Büyüme oranı gerçekleştirmiştir. Bu şirketin son dönemde bilançosunda gözlenen değişimin detaylı olarak incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Çemtaş,  2017 yılı üçüncü çeyrekte 74,4 milyon TL net kâr açıklamış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 231 kar artışı gerçekleştirmişti. Şirketin kârındaki daki bu artışta, Roda Limanı’ndaki yüzde 22,5 hissesinin satışından elde edilen 42,6 milyon TL’lik satış kârının etkisi var.

Erbosan Boru aktif büyümesinde yüzde 34,30 ile üçüncü sırada yer alıyor.

ERBOS’un 2007-2017 yılları arasında Aktif Büyüme grafiği

Erbosan’ın 2007-2017 yılları arasında ortalama Aktif Büyümesi yüzde 16,65’tir. Erbosan’ın ortalama Aktif Büyümesi sektörün son dönemdeki Aktif Büyümesinin altında kalmış olsa da özellikle son iki yılda ortalama yüzde 35 Aktif Büyüme oranı yakalayan Erbosan 2017/12 bilanço döneminde neredeyse sektörün 2 katı oranında Aktif Büyümesi gerçekleştirmiştir. Erbosan, yıllar itibari ile iç pazar payını ve ihracat yaptığı ülke sayısını artırırken, üretim miktarını ve kapasitesini de yükseltmekte.

Halkbank aktif büyüme oranı son açıklanan bilançoda yüzde 31,93 arttı

Halkbank’ın 2007-2017 yılları arasında Aktif Büyüme grafiği

Halkbank’ın 2007-2017 yılları arasında ortalama Aktif Büyümesi yüzde 22,08’dır. Halkbank’ın son on yıldaki ortalama Aktif Büyümesi, sektörün son Aktif Büyümesine çok yakın olsa da özellikle son 3 yıldaki aktif büyümesi oldukça yüksek olmuştur. ABD’de devam eden Halkbank davasının 11 Nisan’da sonuçlanması hisse üzerindeki satış baskısının ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Ford Otosan son bir yılda aktiflerini yüzde 29,35 oranında arttırmıştır.

Ford Otosan’ın 2007-2017 yılları arasında Aktif Büyüme grafiği

Ford Otosan’ın 2007-2017 yılları arasında ortalama Aktif Büyümesi yüzde 11,92’dir. Sektörün son dönemdeki Aktif Büyümesi ise yüzde 20,2’tir. Ford Otosan’ın hem son dönemde hem de on yıllık ortalamalarda Aktif Büyüme oranı sektörün altındadır. Yılsonu bilançosunun açıklanmasının ardından şirket finansal görünümüne ilişkin KAP’a açıklamada bulundu. Şirket 2017 yılı finansal sonuçlarına ilişkin KAP’a yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl 116 bin 247 adet satışla yüzde 11,9 pazar payı elde ettiğini ve ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 30,3'e yükselen pazar payıyla sürdürdüğünü belirtti.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları