Şirketler neden sürekli zarar eder?

Yatırımcının Analiz Seti 11 Temmuz 2018, 15:33

 

Borsada sürekli zarar açıklayan 3 ve sürekli kar açıklayan 94 şirket

Şirketler kişilerin ve diğer işletmelerin bir sözleşme ile bir araya gelerek ortak faaliyette bulunma işlemidir. Şirketlerde bir ya da daha fazla kişi mal ve hizmet üretmek, onu satmak ve ondan kazanç sağlamak amacıyla bir araya gelir. İşletmelerin amacı kâr elde etmek ve varlıklarını sürekli kılmaktadır. Hiçbir şirket zarar etmek amacı ile kurulmaz ve hareket etmez. Şirketler her zaman kâr etmeyebilirler, dönem dönem zarar da edebilirler. Bu zararlarını birçok kaynakla finanse ederek ayakta kalabilirler. Ancak bir gerçek var ki, hiçbir şirket sürekli zarar ederek yaşamına devam edemez.

KÂR NASIL OLUŞUR?

Şirketler mal ve hizmet üretir. Üretilen veya alınan mal ve hizmetin bir maliyeti vardır. Mal ve hizmetin satış fiyatı ile üretim veya alım maliyeti arasındaki farka satış kârı denir. Şirketlerin satış gelirlerinden maliyetler düşüldükten sonra brüt esas faaliyet karına ulaşılır. Esas faaliyet karından faaliyet giderleri düşüldükten sonra (pazarlama, genel gider gibi faaliyet giderleri)  net esas faaliyet kârı veya zararı ortaya çıkar. İşletmelerin net esas faaliyetlerinden kâr elde edememeleri uzun vadede ciddi problemlerle karşı karşıya kalmalarına neden olur.

İŞLETMELER NEDEN KÂR ETMEZ?

Şirketler neden kâr etmez veya zarar eder? Bu sorusunun birden fazla yanıtı bulunuyor. Kâr veya zararı doğuran nedenlerin bazıları işletme dışındaki dinamiklerden, bir kısmı da işletme yönetiminden kaynaklanır. İşletme yönetiminden kaynaklanan en önemli sebepler temelde şunlardır:

- Harcama kontrolü sağlayamama: Maliyetlerini verimli gerçekleştiremeyen, satış gelirine göre giderlerini ayarlayamayan işletmelerin zarar etmesi mutlaktır.

- Mal veya hizmet fiyatını gerçekçi belirleyememe:  Yanlış fiyat politikası zarar edilmesine neden olur.

- Kötü yönetim: Uzmanlık ve deneyimin olmadığı bir alandaki şirket yönetimi zarara götürebilir.

- Verimsiz finans ve mali yönetim: Satmak kadar satıştan sağlanan gelirin ve diğer finans kaynaklarının çok verimli yönetilmesi gerekir. Bu verimli kullanılamazsa zarara neden olabilir.

- Bütçe ve nakit akış disiplini sağlayamama: Şirketler orta ve uzun vadeli programlar yapıp bunların nakit akışını sağlayamazsa zarara uğrayabilirler.

- Öz kaynaktan fazla kredi kullanma: Şirketler kredilerin faiz maliyetinin üstünde kar oranı ile çalışamazlarsa zarar ederler.

- Alacakları tahsil edememe: Şirketler alacaklarını tahsil edemezse sıkıntıya girer, zarar görürler.

SÜREKLİ ZARAR EDENLER

Sürekli zarar eden işletmelere dışarıdan ne kadar kaynak aktarılırsa aktarılsın yeterli olmaz. Zarar süreklilik gösteriyorsa bunun sonu yoktur. Bu durumda şirketin varlıkları azalır ya da yok olur. Şirketin borçları katlanır, bu şirketlere katkı yapanlar yorulur, kaynak sağlayamayacak hale gelir.

Son 10 yılda sürekli kar açıklayan 94 şirket

Son 10 yılda sürekli zarar açıklayan 3 şirket

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları