Risk ve getiriye göre hisse seçimi

Yatırımcının Analiz Seti 12 Aralık 2018, 08:45

 

Yatırım durağan değil, dinamik bir süreçtir. Belirsizlik ve sorunlarla mücadele ederken, risk ve getirinizi hesaplayarak gelirinizi artırabilirsiniz.

Hisse senedi piyasasında yatırım dinamik bir süreçtir. Bu piyasa her zaman riskleri de içerir. Bu nedenle riskleri hesaplayıp, portföyü çeşitlendirmek gerekir. Bunu yatırım araçları için yapabileceğiniz gibi hisse senetleri arasında da yapabilirsiniz.
Finnet 2000 Borsa Bilgi Portalı (www.finnet2000.com) “Risk Getiri Analizleri” ile ortalama getiri beklentisi yüksek hisseleri listeledik.

BEKLENEN GETİRİSİ POZİTİF RİSKİ DÜŞÜK HİSSELER – BIST 30ORTALAMA GETİRİ BEKLENTİSİ YÜKSEK HİSSELER – BIST 30

BIST 100 ENDEKSİNDEN HIZLI HAREKET EDEN HİSSELER – BIST 30

HİSSELERİN BETA-GETİRİ HARİTASI

Beta-Getiri Haritası: Hisse senetlerinin betaları ile getirilerini grafiksel görmek beta ve getirilerini karşılaştırmayı kolaylaştırır. Böylece, endekse göre daha hızlı hareket eden ve daha yavaş hareket eden hisseler kolayca görülebilir.


Hisse senetlerinin beta katsayıları pazar risklerinin göstergesidir. Beta katsayısı büyük olan hisselerin pazar riskleri o derece büyüktür. Aşağıdaki tabloda 1’den 4’e kadar yer alan bölgede pazar riskleri küçükten büyüğe göre hisseler listelenmiştir. 

BIST 30’DAKİ TÜM HİSSELERİN BETA-GETİRİ TABLOSU

Beta Katsayısı: Bir hissen
in beta katsayısı hisse senedinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin Beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını(volatility) göstermektedir.
Beta Katsayısı: ß
ß=1 ise hissenin hareketi endeksle aynı (ortalama risk)
ß<1 ise="" ise="" hissenin="" hareketi="" endeksten="" daha="" yava="" az="" riskli="" d="" k="" volatilite="" br="">ß>1 ise ise hissenin hareketi endeksten daha hızlı (daha riskli, yüksek volatilite)

Eğer bir hissenin betası 1 ise, endeksin yüzde 10 arttığı bir dönemde o hissenin yüzde 10 değer kazanması, endeksin yüzde 10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin yüzde 10 düşmesi beklenir. Diğer taraftan, eğer bir hissenin betası 0,5 ise endeksin yüzde 10 yükseldiği bir dönemde o hissenin yüzde 5 yükselmesi, endeksin yüzde 10 düştüğü bir dönemde ise, o hissenin yüzde 5 düşmesi beklenir. Aynı şekilde bir hissenin betası 1,5 ise, endeksin yüzde 10 arttığı bir dönemde o hissenin yüzde 15 değer kazanması, endeksin yüzde 10 düştüğü bir dönemde o hissenin yüzde 15 düşmesi beklenir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları