Hisse değerleme yöntemleri DCF-Discounted Cash Flow indirgenmiş nakit akımları

Adnan Salih 19 Ocak 2015, 16:01

 

Piyasada analistlerin en çok rağbet ettiği değerleme yöntemlerinden biri DCF olarak bilinmektedir. Hisseleri nakit akımlarına indirgeyip daha sonra bu nakit akımlarını modelleyerek hisse fiyatları bulunabilir. Bulunan fiyatlara genelde “model”  fiyat denmekte ve bu fiyata göre al-sat-tut tavsiyesi verilebilmektedir. Biz bu analizde kısaca bir Excel dosyası üzerinde çalışmamız yapıp var olan kaynakları kullanarak ARCLK hissesi için analiz yapacağız. 
Burada ve burada Altman Z skor yazılarını paylaşmıştık. Altman Z skor özellikle negatif işletme sermayesine büyük ağırlık verir ve bunun ne kadar geçerli olduğu ise amanın testi ile sabitleşmiştir. Uzun dönemde nakit yaratamayan şirketlerin ayakta kalma şansları genelde düşük olmaktadır. 
Öncelikle ihtiyacımız olan verileri biz Fin Net’ten elde ettik, www.kap.gov.tr adresinden de rahatlıkla veri bulunabilir. Analiz için son 5 yılı kullandık. 2014 yılı son çeyrek verilerini 4/3 faktörü ile düzelttik. (Yılın genelinde aynı performans sürdürüleceği varsayımı altında) ARCLK analizde kullanılacak kalemler:


Veriyi girdikten sonra aşağıdaki hesaplamaları elde ediyoruz:

Hissenin son 5 yılını büyüklükler ve büyüme oranları açısından alt dönemler olarak inceliyoruz. Son yıla, son 5 yıla vs. bakarak karar vermek doğru olmaz. Şirketler doğrusal gelişmez, mutlaka iniş çıkışları olacaktır. Biz büyüme oranlarını alt yıllara göre inceledikten sonra elde edilen rakamların medyan değerini kullanmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz:

Büyüme oranlarını hesapladık, ıskonto oranlarını geçerli faize endeksledik, son nakit akımını da bildiğimize göre hisse fiyatını modelleyebiliriz. 
Şirketin yarattığı son nakit miktarını iki dönem olarak ileriye taşıyacağız:
1.    Büyüme dönemi 10 yıl
2.    Terminal büyüme 10 yıl
3.    Toplam 20 yıl
Bu değerleri ileri taşırken ise Excel programının FV fonksiyonunu kullanacağız. 

Tüm değerleri oluşturduktan sonra ıskonto oranı ile NPV fonksiyonu kullanarak bir değer hesaplayacağız. Bu değeri ise hisse sayısına bölerek model fiyatı elde edeceğiz:

SONUÇ: ARCLK hissesi nakit akımlarının %15 büyüyeceği ve faizin %8 olduğu varsayımı altında model fiyatı 12,05 olarak bulduk. Biz alım yapacağımız zaman %25 emniyet marjı olsun istiyoruz, dolayısı ile hedef alım fiyatımız 9,04 olacak. ARCLK, bununla birlikte hesaplanan teorik değer civarına en son Kasım 2014 döneminde gerilemiş. Hissenin model fiyatı ve günlük fiyatları aşağıdaki grafikte incelenebilir:

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları