Firmalar finansal sıkıntıya girebilir!

Ekrem Öncü 16 Aralık 2016, 01:59

 

İHRACATÇILAR, İNŞAAT FİRMALARI VE İADE ALAN DİĞER FİRMALAR FİNANSAL SIKINTIYA GİREBİLİR!

Devlete olan borçların yapılandırılması ve matrah artırımının düzenlendiği 6736 sayılı Kanun ile ilgili olarak 2016/1 sayılı İç Genelge çıkartılmıştı. Genelgede öyle bir düzenleme bulunmakta ki, Gelir İdaresi de bu düzenlemeyi aşırı hazine yanlısı olarak yorumlamakta ve iade alan firmaların eli kolu bağlanmaktadır. Devletten iade alan ihracatçılar, inşaat şirketleri, tekstil şirketleri ve daha birçok sektördeki firma resmen iade alamaz noktaya gelmektedir.

İç Genelgenin “cebren tahsil edilen paralarla emanetteki paraların mahsubu” bölümünde “Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden önce emanet hesaplarında bulunan tutarlar ile haczedilerek vergi dairesi hesaplarına aktarılan tutarlar borçlara mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Ancak, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden önce emanet hesaplarında bulunan tutarlar ile haczedilerek vergi dairesi hesaplarına aktarılan tutarlar borçlara mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir” denilmektedir.

Gelir İdaresi İç Genelgedeki bu açıklamayı, “Mükellefin KDV iadesinden doğan alacağı, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış olduğu taksitli borçlarına, matrah artırımından doğan borçlarına, kanuni temsilcilerin borçlarına, temlikname ile alacağını devrettiği borçlarına mahsup yapılacak kalan tutar ise mükellefe nakden iade edilecektir” şeklinde yorumlamaktadır.

Bu yorumla anlatılmak istenilen, örneğin ihracatçı bir firma 1.000.000 TL borcunu 18 taksitte ödemek üzere yapılandırdı ve 500.000 TL’de matrah artırımından kaynaklı borcu doğdu ve bunu da 18 taksitte ödemek üzere yapılandırdı ise mükellefin 1.500.000 TL üzerinde iadesi doğması lazım ki mükellef nakden iade alabilsin. Aksi türlü, 1.500.000 TL altındaki iade talepleri mükelleflerin taksitli bile olsa ve vadesi gelmemiş dahi olsa borçlarına mahsup edilecektir. 

Bu yorum ile bundan sonra iade talep edecek binlerce mükellef vadesi gelmemiş borçları dahi olsa nakden iade alamayacaklardır.

Kanaatimce bu yorum hatalı olmuştur ve iade alan firmaları aşırı derecede zora sokacaktır. Kanunla bir yandan borçları yapılandırma ve taksitle ödeme imkanı verilirken, diğer yandan İç Genelge düzenlemesini yorumla bu imkan ortadan kaldırılmaktadır. Kaldı ki, iç genelge düzenlemesi ile anlatılmak istenilen de bu değildir. Gelir İdaresi’nin bu yorumunu bir kez daha gözden geçirmesi ve ekonominin daraldığı bir ortamda firmalarının önünü açması zaruret teşkil etmektedir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

 • melih demir19 Aralık 2016 16:10yapı kredi korkutmaya başladı.bu bankadakiş sıkıntı nedir..sakklANAN ne ..hisseleri kötü çakıldı.bi sebebi olmalı bilmediğimiz..

  (%0) (%0)
 • melih demir18 Aralık 2016 15:46halk ve vakıf gyo larda neler oluyor..vakıfdtaki anormal bedelli sonrası hissesel yıkım.***halk gyo da halka 1.3 dan verdikleri hisseleri halk bank***anormal şekilde baskılayarak 0.85 lere geri topğluyor..halk fena kazıklandı neler dönüyor buralarda**

  (%0) (%0)
 • melih demir18 Aralık 2016 15:44sarkuysanda neler oluyor masak spk izlemeli..şirket iştirakı demisaşı batağa soktular.sarkuysan değerli gayrimenkulleri satılıdı para nerde.şirket zorda.**batık işyerleri satın alınıyor göya sonra sarkuysanla birleştiriliyor..yönetimi ele geçiren ekibin onmilyonlarca liralık hisselemeleri***izleyin inceleyin..

  (%0) (%0)
 • melih demir 16 Aralık 2016 15:45turcasda neler oluyor,elektrik işi zararda.neden zararda .turcas zarar yazdı 2015 de.4 yıl vergide ödemeyecek şimdi ..maliye uyuyyormu..şahsi servetlere baksınlar..şirketler batağa giderken yönetimi ele geçirenlerin şahsi servetleri uçuşta.zarar oradan karşılansın

  (%33,33) (%66,67)

Diğer Yazıları