Dünyanın değişen enerji jeopolitiği ve yeni nesil enerji şirketleri

Fatih Çil 05 Mayıs 2017, 14:43

 

Enerjinin kitabı yeniden yazılıyor. Dünya nüfusunun artması ve gelişmekte olan ülkelerdeki endüstrileşme enerji ihtiyacını görülmemiş seviyelere yükseltirken; iklim değişikliği, enerji güvenliği, gelişen yeni teknolojiler enerji kitabının kurallarını değiştiriyor.

Güneş ve rüzgâr, enerji karmasında daha fazla yer alırken, petrol varlığı yüzünden dünya ekopolitiğinde önemli yer bulan bazı ülkeler bu ağırlıklarını kaybediyor.  Örneğin petrol üreticisi Suudi Arabistan’ın nüfuz ve etki alanı giderek azalırken, Fas ve Moğolistan güneş ve rüzgâr enerjisi ile uluslararası arenada daha ağırlıklı bir role sahip oluyor. Bu da eski düzeni sarsıyor.

Bu çerçevede fosil kaynaklar kadar depolaması ve nakli kolay olmayan, istenilen saatlerde üretimi bulunmayan rüzgar ve güneş enerjisi noktasında yoğun bir şekilde depolama teknolojileri üzerinde çalışan ülkeler, bu handikabı aşmak için saat farklarından ve coğrafi özelliklerden yararlanmak üzere yeni “süper şebekeler” üstünde mesai harcıyor. Bu mesailer de yeni siyasi, ekonomik ve teknolojik işbirliklerine zemin hazırlıyor. Bu ortam da enerji jeopolitiğinin yeniden şekillenmesinde etkili oluyor.

Bu noktada ise iki konu bir hayli dikkat çekiyor. Hidrojen ve elektrik şirketlerinin değişen yapısı. Süper şebekeler kurulsa bile, iletimde bugün esas sorun olan güvenlik ve verimlilik problemleri varlıklarını devam ettireceğinden dolayı yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrikle yerinde üretilecek hidrojen ve elektrik şirketlerinin yapay zeka ve akıllı sayaçlarla elektrik satıcısı fonksiyonundan çıkıp “ev aletlerini işletmeye başlayacak” bir form kazanması bu arka plan içinde ilgili çevrelerde sıkça dillendiriliyor.

Evet, süper veya global şebekeler ya da hidrojen ile enerjinin jeopolitiği ve yeni nesil enerji şirketleri ile kullanımı değişirken enerjinin kitabı yeniden yazılıyor. Yeni teknolojiler geldikçe gelecekte çok daha farklı bir dünya göreceğimiz de kesinleşiyor.

Devam edeceğiz

@sustainableturk

Not: 23.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2017) başladı. Enerji alanında özverili çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2011 yılından beri her sene düzenlenen ve Türkiye'nin enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, "ICCI Enerji Ödülleri"nin altıncısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Aktif Bank'ın ana sponsor, Siterm'in altın sponsor olarak katkı sunduğu ICCI Enerji Ödülleri Töreninde "Yenilenebilir Enerji Santralleri", "Termik Enerji Santralleri" ve "Enerji Projelerinde Verimlilik" kategorilerinde verilen ödüller sahipleriyle buluşurken, şirketlere ödülleri Altunyaldız tarafından verildi. Törende Altunyaldız  önemli bir hedeften bahsetti.  Altunyaldız: “Türkiye’de yapılan çalışmaların Türkiye’de üretilen teçhizat ve araç-gereçle yapılması yetmiyor. Aynı zamanda bölgemizde özellikle Orta Doğu’da son dönemde fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru yoğun bir stratejik yönelim olduğunu görüyoruz. O zaman bölgemizde de enerji teknolojilerini üreterek bu bölgelere de teknoloji ve ürün ihraç edecek konuma gelmemiz gerekiyor. Tüm bunları yaparken de ülkemizde çağdaş dünyayla entegre çalışan, üreten ve kazan-kazan üzerine kurulan bir düzen içerisinde üretim yaparak, dünyaya satarak herkesin kazanmasını sağlamaya çalışmalıyız” dedi. Evet, kendisiyle Gümrük Müsteşarlığı zamanından tanıştığımız vizyoner ve birikimli devlet adamı Altunyaldız dünyayı yine çok doğru okuyor, çok doğru tespitler yapıyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları