BIST tüm hisseleri net kar + PDDD strateji

Adnan Salih 25 Ağustos 2016, 10:29

 

Son iki yazıda net kara göre iyi şirketler ve net kara göre iyi şirketler arasından piyasa değeri defter değeri oranı düşük hisseler ile portfö y oluşturup sonuçlarını incelemiştik. Stratejide BİST100 içerisindeki mali olmayan şirketleri kullanmıştık. Bugün analizi BİST TÜM hisselerine yayarak sonuçlara bakacağız. Bir çok yatırımcı küçük şirketlere çok ilgi duyuyor, bu şirketleri de strattejiye dahil edersek sonuçlar değişecek mi rakamları konuşturarak görebiliriz.
Bilanço/gelir tablosu bazlı portföy stratejilerinde her zaman olduğu gibi aşağıdaki kural setini kullanacağız:
• Çeyrek/çeyrek bilanço verileri kullanılacak
• Bilanço verileri 1 çeyrek ileri alınacak: Haziran bilançosu Eylül ayında, Eylül bilançosu Aralık ayında alım satım belirlenmesi amacıyla kullanılacak
• Aldığımız hisseleri bir çeyrek taşıyacağız
• Yeni mali tablo geldiğinde portföyü yeniden düzenleyeceğiz
• Bu dönem gelen NET KAR değerini bir önceki yılın aynı çeyreğindeki NET KAR ile ve bir önceki çeyrek NET KAR ile karşılaştıracağız
• [NET KAR (t) – NET KAR (t-1)] / NET KAR (t-1) rasyosunu hesaplayıp şirketleri bu değişim oranına göre büyükten küçüğe sıralayacağız
• NET KAR değişimlerini 3 aylık ve yıllık değişimler kullanarak ağırlıklı olarak hesaplayacağız
• 20 hisse PD/DD rasyosuna göre küçükten büyüğe sıralanacak, eksi olanlar işleme alınmayacak. Analizde şu andaki BİST100 hisseleri kullanılacak
• Karını artıran şirketlerin en düşük PD/DD rasyosuna sahip 10 tanesi portföye dahil edilecek
• Portföy %100 yatırımda olacak
• 2007/6-Bugün arası veri kullanılacak

Net kar değişimi 50-50, PD/DD değeri negatif olanlar kapsam dışı olacak.
Net kar değişimine göre yapılan portföyün bileşik getirisi:10-20 hisseli net kar değişimine göre oluşturulmuş portföyleri getirisi BİST100 endeksinden daha iyi olmasına rağmen önceki testlerimizin oldukça gerisinde. Grafikte de açıkça görüldüğü gibi BİST TÜM hisselerinden en iyi karları edenleri dahi portföye dahil etseniz çok bir fayda sağlamıyor.
BİST TÜM hisselerini kullandığımızda PD/DD kriterlerini eklersek portföy getirisi biraz daha iyileşiyor:

Portföy getirisindeki sıçrama 2014-15 yıllarında gerçekleşmiş, 2010-14 yılları neredeyse getiri üretmemiş.
Net kar sıralaması ile gelen hisseler:

Bu hisselerin dönemsel getirileri:PD/DD filtresi eklediğimzde gelen hisselere bakalım:Getirilerini inceleyelim:Portföy bileşik getirisi %629, bu tablodan olduka spekülatif bir getiri sağlamış ULAŞ hissesini çıkarırsak getiri %442 bileşik rakamına gerileyecek, toplam portföy test dönemi getirisini 1/3’ü tek hisseye bağlı olarak gerçekleşmiş durumda bu da sağlıklı bir sonuç değil.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, küçük şirketleri de analize dahil ettiğimizde sonuç kalitesi kabul edilemez şekilde geriliyor. Bizim borsamızda küçük şirketlerin büyük başarı öyküsü yazması ya da küçük şirketi aldım dev oldu büyük para kazandım tarzı yatırımlar (değer) çok geçerli değil. Küçük şirketleri portföye dahil edeceksek ki olabilir bu tercih meselesi, mutlaka kalite kontrölü yapılması gerekir. Kalite kontrolü için ise PIOTROSKI ve BENEISH modelleri kullanılabilir.

Portföy tarihleri hep bir sonraki dönem ile birlikte ele alınmalı: 2016/6 tarihli portföy 2016/6-2016/9 dönemleri arasında elde tutulacak.
Bol kazançlar.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları