Öğretmenlik lisans programlarına yeni düzenleme

GÜNDEM - 17 Mayıs 2018, 11:14

Güncellenen lisans programlarındaki dersler, öğretmenlik meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür olmak üzere üç grupta yer aldı.

 

Yükseköğretim Kurulunun ( YÖK) koordinasyonunda güncellenen 25 öğretmenlik lisans programı, 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Öğretmenlik lisans programlarının güncellenmesiyle ilgili derslerin adı, tanımı, haftalık saati ve kredisi değişti. Birçok dersin içeriği güncellenerek bazı dersler birleştirildi, programlardan çıkarılan derslerin yerine yenileri eklendi.

Güncellenen lisans programlarındaki dersler, öğretmenlik meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür olmak üzere üç grupta yer aldı. Programların, yüzde 30-35'ini öğretmenlik meslek bilgisi, yüzde 45-50'sini alan eğitimi ve yüzde 15-20'sini genel kültür kategorisindeki dersler oluşturdu. Böylelikle öğretmen yetiştirme lisans programları arasında ortak çekirdek müfredat belirlendi.

Özellikle temel eğitimle ilgili öğretmenlik programlarında, sadece alan bilgisi aktarmak yerine alan eğitimi ve öğretimine ağırlık verildi. Bu alanla ilgili programlar, daha çok temel beceri, tutum, değer kazandırma ve uyum sağlama üzerine yapılandırıldı. Bu kapsamda programlar, alan bilgisinin yanı sıra alanın eğitimi ve öğretimine yönelik mesleki bilgi ve beceriler kazandırma hedefiyle oluşturuldu. 

"EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK" DERSİ ZORUNLU OLDU

Öğretmenlik meslek bilgisi kategorisinde bazılarının adları ve tanımlarında, bazılarınınsa yalnızca tanımlarında güncellemeler yapıldı.

Özel eğitim ve rehberlik dersleri, öğretmen adaylarının uygulamada ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler göz önüne alınarak yeniden hazırlandı. Bu kapsamda daha zengin içerikli "Özel eğitim ve kaynaştırma" ile "Okullarda rehberlik" adlı dersler oluşturuldu.

Kapsamından dolayı bölüm ve anabilim dalları arasında anlaşmazlıklara yol açan "Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme" dersi kaldırıldı, yerine tanım güncellenerek "öğretim teknolojileri" getirildi.

"Okul deneyimi" dersi, işlevsel ve etkili biçimde gerçekleştirilemediğinden kaldırılırken, içeriği "Öğretmenlik uygulaması" dersiyle birleştirildi.

Bazı programlarda seçmeli ders olarak yer alan "Eğitim sosyolojisi", "Türk eğitim tarihi" ve "Eğitim felsefesi" dersleri, tüm lisans programları için zorunlu oldu.

Ayrıca bütün programlarda zorunlu ders olarak, öğretmenlik meslek ahlakı ve etiğiyle ilgili "Eğitimde ahlak ve etik" dersine yer verildi.

YABANCI DİL DERSLERİ GÜNDELİK HAYATLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

"Yabancı dil 1" ve "Yabancı dil 2" derslerinin içerikleri, gramer öğretimi ağırlıklı olmaktan çıkartıldı. Dersler, işlevsel dil becerilerini kazandırma amacına dönük şekilde, gündelik hayatla da ilişkilendirilerek güncellendi.

"Bilgisayar 1" ve "Bilgisayar 2" dersleri de programlardan kaldırıldı. Bu derslerin yerine, güncel teknolojileri içine alan "Bilişim teknolojileri" ile eğitim ve öğretimle ilgili teknolojileri içeren "Öğretim teknolojileri" dersleri eklendi.

İçeriği yenilenen "Topluma hizmet uygulamaları" dersi, bütün programlarda ortak olarak yer aldı.

ALAN ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ DERSLER DÖRT KATINA ÇIKTI

Önceden sadece "Özel öğretim yöntemleri 2" dersinin içinde yer alan ilgili alanın öğretimi, öğrenme ve öğretim yaklaşımları, öğretim programları gibi konulara yeni programlarda daha fazla ağırlık verildi.

Başlarına alan adlarının eklendiği "Öğretim programları" ve "Öğrenme ve öğretim yaklaşımları" dersleri ortak alan eğitimi dersleri oldu. Böylelikle ilgili alanın öğretimiyle doğrudan ilişkili derslerin sayıları ve kredileri en az dört katına çıkartıldı.

İlgili öğretmenlik alanıyla doğrudan ilişkili olmayan alan dersleri kaldırılırken, birbirleriyle yakından ilişkili programlarda, ders adları, terminoloji ve içerik yönünden standartlaşmaya gidildi.

TOPLAM DERS KREDİLERİ AZALDI

Lisans programlarının toplam kredileri, uluslararası standartlar gözetilerek aşağı çekildi.

Programların toplam yerel kredileri 140-150 arasında belirlendi. Böylece öğretmen adaylarının daha çok araştırma yapabilmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilmeleri, okullardaki öğretmenlik uygulamalarına daha kolaylıkla gidebilmeleri amaçlandı.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • Tam trajedi17 Mayıs 2018 13:34Egitim bakanlığı saçmalığı bitmeli ülkenin egitim geleceği ile ilgili EGİTİM KURULU karar almalı en az 200 kişilik bir kurul en ince ayrıntısına kadar konuşulmalı !!! Egitimde ilk iki ders spor olmalı liseler sadeleşmeli sadece mesleki ve düz liseler olmalı müfredat değişmeli din dersi kaldırılmalı isteyen yaz kursunda istediğini öğrensin. Okul döneminde bu kadar ders olur mu ? Tarih dersi azaltılmalı ve sadelestirilmeli ( Tarih , islam tarihi , osmanlı tarihi , inkilap tarihi ) bu nedir yahu savaş tarihleri ezberlemek nedir ? Daha çok matematik , fizik , bilim , teknoloji okutulması gerek sistem böyle devam ederse çocuklar ancak ve ancak diplomalı amele olur.

    (%50,00) (%50,00)
  • bu dünyadan biri17 Mayıs 2018 11:45Yasa, yönetmelik, düzenleme değiştirerek gelişme olacağını sananlara şunu söylüyorum. 30 yıl öğretmenlik yaptım bu süre zarfında çok az öğretmenin elinde kitap gördüm. Okumayan alışkanlığı kazanmamış insana düzenleme yapsan ne olur ki? Çocuklar ilkokulda biraz okurlar, ortaokulda ve lise de elinde kitap göremezsin. Eğitim fakültesine gelir sadece geçmek için ders çalışır. Hadi idealist olarak öğretmen oldu okulda göreve başladı diyelim. Orada hayal kırıklığına uğrar, çünkü öğretmen odalarında eğitimden başka her şey konuşulur. Meslektaşlarım bana kızmasınlar, zaten gerçek öğretmen bunlara kızmaz bunları değiştirmeye çalışır.

    (%0,00) (%100,00)