İstihdam kaybı en çok hangi sektörde görüldü

MAKRO EKONOMİ - 15 Nisan 2019, 18:07

Ocak ayında arındırılmamış işsizlik oranı rekor oranda %14,7’ye yükseldi. En yüksek istihdam kaybı sanayi sektöründe görüldü. İşte Gedik Yatırım analizi: Veri Alarmı

 

Arındırılmamış işsizlik oranı,  son 10  yılın  zirvesinde. Ocak  ayında arındırılmamış işsizlik oranı aylık bazda 1.2 puanlık artışla, Mart 2009’dan bu yana görülen en yüksek seviye olan, %14,7’ye yükseldi (Aralık 2018: %13,5, Ocak 2018: %10,8). 12 aylık ortalama işsizlik oranı ocak ayında %11,3’eulaştı (Aralık  2018:  %11). Arındırılmamış katılım  oranı %52,2’ye(Aralık  2018: %52,4, Ocak  2018:  %52,1),  istihdam  oranı  da  %44,5’e  geriledi(Aralık2018:%45,4,  Ocak  2018:  %46,4). Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ocak ayında %13,3’e  ulaştı  (Aralık  2018:  %12,7, Ocak  2018:  %9,8). Böylelikle,  mevsimsellikten arındırılmış seride üst  üste11. ayda yükseliş görüldü. Hatırlatmak  gerekirse,  MA  işsizlik  oranı  Aralık  2016’da  %12 seviyesine (Mart 2010 sonrası en yüksek seviye) ulaştıktan sonra, iktisadi faaliyette  gözlenen  güçlü  seyir  ve  istihdam  teşviklerinin  etkisiyle  Aralık 2017’de %9,8 seviyesine gerileyip Şubat 2018’e kadar bu seviyede yatay seyretmişti. Ocakdönemi işgücü istatistikleri 2018 yılının49. ve 52. Haftaları ile 2019 yılının 1. ve 9. Haftalarını kapsayan aralık, ocakve şubataylarını yansıtmakta.

Ocakta, en yüksek istihdam kaybı sanayi sektöründe görüldü. Ocak 2019 döneminde MA işgücü 53 bin kişi azalışla 32,3milyon kişiye ve MA istihdam 223bin kişi azalışla28 milyon kişiye gerilerken; MA işsiz sayısı 170 bin kişi artışla 4,3 milyon kişiye yükseldi. Böylelikle, MA işgücü katılım oranı 0,2puan azalışla %52,9’a, MA istihdam oranı 0,4 puan azalışla %45,9’a gerilerken; MA işsizlik oranı 0,6 puan artışla %13,3’e yükseldi. Ayrıca, tarım dışı işsizlik oranı da 0,6 puan artışla  %15,5’eulaştı.  İktisadi faaliyete göre MA  istihdam görünümüne baktığımızda, aylık bazda tüm ana sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görmekteyiz. Tarım sektörü (toplam istihdamın %18’i) istihdamı aylık 22bin kişi (son 12 aylık dönemdeki 9. düşüş) azalışla 5,2 milyon kişiye geriledi. Hizmet sektörü (toplam istihdamın %56’sı) istihdamı aylık 76 bin kişi azalışla 15,8milyon TL kişi oldu. Sanayi sektörü (toplam istihdamın %19’u) istihdamı aylık 82 bin kişi azalışla 5,4 milyon kişiye geriledi. İnşaat sektörü (toplam istihdamın %6’sı) istihdamı aylık 44bin kişi azalışla (son 12aylık dönemdeki 12. düşüş) 1,7milyon kişi oldu.

İşsizlikteki yükseliş eğilimi önümüzdeki aylarda yavaşlayabilir. Türkiye ekonomisi 4Ç18’de, 3Ç18’e göre %2,4, 4Ç17’ye göre ise %3 oranında daralırken; işsizlik oranı 3 aylık ortalamalara göre arındırılmamış seride 3Ç18’deki %11,1’den 4Ç18’de %12,5’e MA seride ise 3Ç18’deki %11,3’ten 4Ç18’de %12,1’e yükseldi. İktisadi faaliyetteki mevcut yavaş seyir, dış talebe yönelik aşağı yönlü riskler ve sıkı finansal koşullara ek olarak; yılın ilk yarısındaki güçlü baz etkisi (büyüme rakamları 1Ç18’de +%7,4, 2Ç18’de +%5,3 seviyesindeydi) de büyüme rakamları açısından başlıca riskler olarak sıralanabilir. Bu gerekçelerle 1Y19 dönemindeki büyüme rakamlarının düşük, hatta negatif seviyelerde gerçekleşmesini hâlen güçlü bir olasılık olarak değerlendirmekteyiz. Diğer taraftan, öncü büyüme göstergelerinin tamamına yakınının yakın dönemde (önemli bölümü hâlen daralma bölgesinde kalmaya devam etmekle birlikte) dipten dönüş eğilimine girdiğini de not etmekte fayda var. Bu nedenle, çeyrek dönem bazında en zayıf büyüme rakamının 4Ç18’de görülmüş olabileceğini düşünmekteyiz. Yine de kalıcı bir toparlanmanın başladığından emin olabilmek adına daha fazla veriye ihtiyaç duymaktayız. Tarihsel olarak, arındırılmamış işsizlik oranı yılın ikinci yarısı itibariyle ve yılın ilk iki ayında yükseliş eğilimi gösterirken, yılın üçüncü ayından yedinci ayına kadar düşüş eğilimi göstermekte. Tüm bunları bu nedenlerle,hem mevsimsel faktörlerihem de öncü göstergelerden gelen görece toparlanma sinyallerinidikkate alarak, işsizlik oranında son aylarda gözlenen yukarı yönlü momentumun önümüzdeki aylarda yavaşlayacağını değerlendiriyor; 2019 yılı için %12,8seviyesinde olan 12 aylık ortalama işsizlik oranı tahminimizi şimdilik değiştirmiyoruz. (Gedik Yatırım)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • Vatan15 Nisan 2019 18:37Kendi kagidinada sahip ciksana

    (%50,00) (%50,00)
  • Bika15 Nisan 2019 18:21İstihdam artışında tarım ve hayvancılığa ağırlık vermeli, inşaatta kayıp önemli değil beton ve asfalt yenmiyor.

    (%0,00) (%100,00)