Global ticaret savaşı uzun dönemde altın için pozitif

ARACI KURUM RAPORLARI - 05 Temmuz 2018, 10:43

ABD'nin başlatmış olduğu ticaret savaşı döneminde altının yıldızı parlayabilir

 

Obama ile enerji açığını kapatan ABD, Trump ile dış ticaret açığını kapatma yolunda…

ABD Başkanı Trump 2016 yılı seçim kampanyasını “Make Amerika Great Again” şeklinde sloganlaştırmış, Amerika’nın dış ticaret açığını azaltarak ve üretimi tekrar ABD’ye kaydırarak istihdam ve büyümeyi sağlayacağını ifade etmişti. Dış ticaret konusunda Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden yapılan ithalata ek vergi getireceğini belirtmişti. Önceki ABD Başkanı Obama döneminde ise ABD, petrolde dışa bağımlılığını azaltma politikası izlemiş ve başarılı olmuştu. Trump’ın da bu politikanın devamı niteliğinde olacak şekilde petrol dışı dış açığı azaltma yolunda devlet politikası izlediğini ve bunu ABD’nin güvenlik gerekçesi ile yaptığını açıklamıştı. Nitekim Trump 2018 ilk yarıda çelik ve alüminyum gibi sanayi metallerine %25 vergi getirerek ticaret savaşını başlatmış oldu.

Global ticaret savaşı global stagflasyon “düşük büyüme/yüksek enflasyon” riskini artırmakta…

Trump’ın sözkonusu kararını serbest ticaretten korumacılığa geçiş ve son 40 yıllık dönemde globalleşme/küreselleşme akımına önemli bir fren olarak görmekteyiz. Söz konusu olası korumacılık artışı global ekonomiyi düşük büyüme yüksek enflasyon ortamının olduğu 1980’li yıllardaki ABD Başkanı Reagan dönemi öncesine götürme riskini de taşımaktadır. Bu paralelde son 40 yılda globalleşme ile refahı artan dünya ticaret savaşının genişlemesi durumunda daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon dönemine geçiş aşamasında olabilir. Ekonomi literatüründe düşük büyüme/yüksek enflasyon ortamı “Stagflasyon” olarak adlandırılmaktadır. ABD ile birlikte ülkelerin yerel üretime ağırlık vermeleri her ne kadar yurtiçi üretimi artırıcı ve büyüme/istihdamı destekleyici bir olumlu faktör gibi görünse de üretim maliyetlerinde artışa ve dolayısıyla daha yüksek enflasyona neden olması beklenmelidir. Ek olarak yurtiçi üretim ve tüketim ağırlıklı ekonomik ortamda fazla rekabete gerek kalmaması ile şirketlerin daha düşük maliyetli üretime yönelik yatırımlarında azalma riski dolaylı olarak verimlilikte düşüşe, enflasyonunun yükselmesine ve kırılganlık artışına neden olabilecektir.

Son 40 yılda dünya Çin sayesinde düşük enflasyon dönemi yaşadı…

1980 yıllarında global ekonomide %2 payı olan Çin bugün %18 pay almaktadır. Çin düşük maliyetli ve yüksek kapasiteli üretim modeli ile dünyanın üretim üssü haline gelmiş durumda. Dolayısıyla global üretimin Çin’e kayması dünyanın uzun yıllar boyunca düşük enflasyonlu bir dönem geçirmesine sebep oldu. Trump’la başlayan küreselleşmeden korumacılık modeline geçişi bütün ülkelerde enflasyonun artmasına neden olabilecek bir gelişme olarak görmekteyiz.

Altın stagflasyon döneminin en iyi yatırım aracı…

Genel olarak büyüme ve enflasyon değişkenlerine bağlı olarak dört yatırım rejimi bulunmaktadır. Yüksek büyüme ve yüksek enflasyon döneminde gayrimenkul, yüksek büyüme ve düşük enflasyon döneminde hisse senetleri, düşük büyüme ve düşük enflasyon döneminde tahvil-bonolar ve düşük büyüme ve yüksek enflasyon döneminde ise altın en iyi yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır.

Trump ile başlayan ticaret savaşı sonrasında global olarak yükselen enflasyon ve düşük büyüme ortamında 1970-1980 döneminde olduğu gibi altın ve değerli madenlerdeki uzun vadeli yükseliş döneminin başlangıcında olabiliriz. Ek olarak global ticaretin ülkeler arası mal alış verişinin azalması ülkelerin karşılıklı çıkar ilişkilerini “kazan-kazan” politikasını zayıflatacağından jeopolitik risklerin de gündemde kalmaya hatta artmasına neden olabileceğini ve dolayısıyla bu durumunda altın fiyatlarını uzun vadede destekleyebileceğini gözardı etmemek gerekiyor.

Alan Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar