BİST bir yatırımcıya 4. aşama tedbir getirdi

PİYASA - 15 Nisan 2019, 18:43

BİST, YBTS kapsamında Hakan Yıldız adlı yatırımcıya tedbir uygulanacağını duyurdu

 

Borsa İstanbul, Yatırımcı Bazında Tedbir Sistemi (YBTS) kapsamında bir yatırımcıya tedbir uygulama kararı aldı. BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Hakan Yıldız adlı yatırımcıya Önceden Depo Şartı Tedbiri uygulanacağını açıkladı.

Tedbir kararına ilişkin BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Borsamızın 27/06/2012 tarihli ve 395 sayılı Genelgesi'nin "Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı nitelikte emirler ve işlemler" başlıklı 4'üncü maddesinde belirtilen fiilleri gerçekleştirmeye devam ettiği tespit edilen ve aşağıda kimlik bilgileri yer alan Hakan YILDIZ isimli yatırımcıya ve yatırımcının müşterek hesaplarına, anılan Genelge'nin  "Uygulanacak tedbirler" başlıklı 5'inci maddesinin (d) bendi uyarınca tedbiren, 16/04/2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerinden başlamak ve tüm paylarda geçerli olmak üzere, 30 gün süreyle önceden depo şartı uygulaması getirilmiştir.

Önceden depo şartı; bir alım satım emri verildiğinde, emir konusu nakit veya payların, yatırımcının emri verdiği üye nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda üyeye peşinen tevdi edilmesi zorunluluğunu ifade eder.

Üyeler, önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınmış olan müşterileri tarafından gün boyunca verilen alım veya satım emirlerini borsaya iletmeden önce; alım emirleri için, emrin teklif edilen fiyat üzerinden parasal karşılığının üye nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında, satım emirleri için ise emir konusu pay miktarının tamamının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki üye alt hesaplarında bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Verilen emirler geçerliliğini sürdürdüğü müddetçe depo edilen nakit ya da payların söz konusu hesaplarda tutulması zorunludur.

İletilen emirlerin işleme dönüşmesi halinde, alım emirlerinde gerçekleşen alım işlemi tutarına tekabül eden nakit, satım emirlerinde ise satılan miktar kadar pay takas yükümlülüğü yerine getirilene kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam edilir. Depo edilen nakit ve paylar, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken nakit ya da pay olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek olan nakit veya paylar da önceden depo şartı kapsamında dikkate alınmaz.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • Selim15 Nisan 2019 21:36Çok ceza veriliyor abartıldı artık...

    (%75,00) (%25,00)