Banka hisselerinin kaderi ne olacak?

ARACI KURUM RAPORLARI - 04 Temmuz 2018, 08:32

Gedik Yatırım, Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık hisselerini analiz etti

 

Mayıs ayı manşet rakamları, zayıf nisan ayı rakamları sonrasında dengeli bir görünüme sahip. Bankacılık sektörü net kârı mayısta %1,8 (-%14,6 Nisan aylık) ve yıllık %34,8 artış gösterdi. Sonuçların detaylarına baktığımızda, yüksek karşıklıklarla dengelenmiş geniş net faiz marjı, ikinci çeyrek değişim beklentilerimizle aynı doğrultuda. Mayısta net faiz marjı 52 baz puan ve net faiz geliri aylık %16 artış göstermiştir. UFRS9’a göre ekonomik beklentiler artık karşılıkların bir fonksiyonu olduğundan Türkiye’deki makro koşullar da karşıklıkların yükselmesine neden olmaktadır. 2018 yılı ikinci çeyreğinde bu kalemde %50’ye yakın bir artış bekliyoruz. Maliyetler aylık %12 artarken, komisyonlar aylık %7 artmıştır. Son gelen rakamlarla birlikte aylık bazı değişimler dışında sektörün maliyet yapısının sağlam kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Aylık bazda özvarlık karlılığı %15,6 ile yatay kalırken, takibe düşen kredi oranı aylık 6 baz puan düşüş göstererek %2,5, sermaye yeterlilik rasyosu 48 baz puan azalışla %15,9 olmuştur.

Kamu bankaları: Net faiz marj büyümesi artan swap maliyetleri ile sınırlı, karşılık giderleri yüksek, kredi mevduat oranı genişlemeye devam ediyor – net kâr aylık bazda %19 düştü; Çekirdek makaslar aylık 40 baz puan genişlerken, kamu bankalarının FX kayıpları neredeyse 2 katına çıkarak swap imkanlarını daha çok kullandıkları görülüyor ve bu da net faiz marjının 23 baz puan artarak %3,43’e çıktığını gösteriyor. İlaveten aylık karşılık giderlerinin 2 katından fazla artmasıyla özvarlık kârlılıkları 346 baz puan daralarak %13,7 olmuştur. Diğer taraftan maliyet gelir rasyosu aylık bazda 32,2 baz puan düşüşle %38,8 olarak gerçekleşmiştir. Takibe dönüşen kredi oranı 9,5 baz puanlık daralmayla %2,22ye gerilerken, takibe dönüşen kredi tahsilatı makul görünmektedir. Diğer taraftan kamu bankalarının kredi mevduat oranı dikkat çekici bir şekilde 349 baz puan artışla %138 olmuştur. Yabancı para krediler yatay kalırken, TL krediler aylık bazda %1 büyüme sergilemiştir.

Özel bankalar: Makul marj artışı ile konsolide rakamları destekleyen segment olmuştur: Swap düzeltmeleriyle net faiz marjı aylık bazda 41 baz puan genişlerken, çekirdek makas aylık bazda 48 baz puan büyümüştür. Karşılık giderleri aylık bazda %2’nin üzerinde artmıştır (özel bankaların karşılık ayarlamaları nisan ayında aylık %114). Maliyet gider rasyosu 87 baz puan artış kaydetmiş ancak sürdürülebilir bir trend değişiminden ziyade aylık bir ayarlama olduğunu düşünüyoruz. Takibe dönüşen kredi tahsilatı %37 düşüş gösterirken, takibe dönüşen kredi oranı %2,8 ile yatay kalmıştır. Özvarlık karlılığı %14,4 olarak gerçekleşmiştir. Aylık kredi büyümesi %3 olarak gerçekleşmiş, (zayıf Türk Lirası kaynaklı) ve kredi mevduat oranı yatay kalmıştır.

Sonuç: Mayıs ayı rakamlarının piyasa açısından genel olarak beklentiler dahilinde geldiğini ve Haziran ayı rakamlarının da benzer şekilde gelebileceğini düşünüyoruz. Bu aşamada, karşılık maliyetlerindeki mevcut artış eğiliminin yanı sıra, faiz oranları ve TL’deki oynaklığın yılın ikinci yarısında daha yavaş kredi büyümesi ile yüksek mevduat maliyetlerine neden olabileceğini ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle telafi edilecek olsa da, takibe dönüşen kredi tahsilatı artışı ve çekirdek makas daralması muhtemeldir. Banka hisselerinin yönü ve özvarlık karlılığı gelişimi sürdürülebilirliğinin hükümetin bu ay açıklaması beklenen ekonomi yönetimi ve politikalarına bağlı olacağını düşünüyoruz. TL’ye ve ekonomiye olan güvenin önümüzdeki dönemde artmasının karşılık giderlerinin normalleşmesine yardımcı olabileceğini; aksi yöndeki senaryoda ise daha fazla değer düşüklüğü yaşanabileceğini düşünüyoruz. Değerleme ve potansiyel katalistler açısından ise sırasıyla 0,52 PD/DD ve 0,55 PD/DD ile işlem gören Yapı Kredi ve İş Bankası’nı beğeniyoruz.

Gedik Yatırım

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar