Artı Yatırım Holding'den yeni satış açıklaması

ŞİRKET HABERLERİ - 12 Ocak 2018, 18:01

Artı Yatırım Holding, Altınyağ hisselerinden sonra bugün Endeks Gayrimenkul'ün A ve B grubu paylarını da Mehmed Nureddin Çevik'e sattı

 

Artı Yatırım Holding varlık satışına devam ediyor. Dün Artı Yatıırm Holding'deki imtiyazlı paylar Denge Yatırım Holding yönetim kurulu üyesi Uğur Bayraktar'a satılmıştı. Bugün ise Artı Yatırım Holding elinde tuttuğu A grubu payları Altınyağ hisselerini Mehmed Nureddin Çevik'e 8.5 milyon liraya devretti.

Akşam saatlerinde ise şirketten bir açıklama daha geldi ve önemli nitelikte işlem gerçekleşti. 

Artı Yatırım Holding yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin sahibi olduğu A ve B grubu 7.685.051 adet Endeks Gayrimenkul ve Madencilik payı birim başına 1 TL'den olmak üzere Mehmed Nureddin Çevik'e peşin olarak satılacak. Devredilecek tutar önemli nitelikte işlem sınıfına girdiğinden genel kurul onay ile gerçekleşecek.

Artı Yatırım Holding'den 8.5 milyon liralık varlık satışı

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,

1- Şirketimiz, Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ENDEKS GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait (A-B) grubu payların 7.685.051 TL nominal değerindeki tamamını 7.685.051TL bedelle, Peşin olarak Mehmed Nureddin Çevik'e satılmasına,

2- Devir işleminin 12.01.2018 tarihinde pazarlık usulü ile 1 TL beher hisse bedeli üzerinden yapılmasına,

- Pay satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, söz konusu satış işleminin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanması durumunda, pay devrinin, diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak yapılmasına,

- İşleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Ayrılma Hakkına ilişkin Genel Kurul açıklamamızda belirtilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz yapılması planlanan işlemin önemli nitelikte işlem olup olmadığı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmeleri yapmış olup, netice olarak; işlem büyüklüğünün (7.685.051 TL) II.23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6/1 inci maddesi uyarınca önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşıladığı ve pay devir işleminin önemli nitelikte işlem niteliğini taşıdığı kanaatine varılmıştır.

II.23-1 sayılı Tebliğ uyarınca 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde önemlilik kriterleri;

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal (30/09/2017) tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya,

7.685.051 / 151.624.428 = % 5,07

b) İşlem tutarının 12.01.2018 tarihli yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya,

7.685.051 / 7.801.860 = % 98,50

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının; % 0

%50 den fazla olması durumudur. Dolayısıyla, Şirketimizin aktifinde bulunan ENDEKS GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ paylarının Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devri işlemi yukarıdaki (b) bendi kapsamında önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmiştir.

Ayrılma Hakkının kullandırılması, işlemin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri bakımından geçerli olacak olup, bu pay sahipleri paylarını şirkete satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar