Yünsa ve Egeli&Co Tarım Girişim sorusu

BEKLENTİ ENFLASYONUN ALTINDA

SORU- Yünsa çok değer kaybetti. Sebebi ne olabilir?

Hüseyin Yılmaz

CEVAP- Yünsa geçtiğimiz yıl temmuz ayında düzeltilmiş verilerle en yüksek 9,59 TL’ye kadar yükseldi ve sonrasında gelen satışlarla birlikte hızla geriledi. Aralık ayında bir ara 3,74 TL’ye kadar indi ve 2019’un ilk iki ayında piyasadaki genel çıkışın da etkisiyle yükseldi. Ancak devamı gelmedi ve şimdilerde 4,19 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hissenin bu seviyelerde tutunabilmesi için alıcıların güçlenebilmesi önemli. Son iki yıldır hem gelirini hem de kârını kayda değer oranda artırmayı başardı. Şirketin Genel Müdürü Nuri Refik, geçtiğimiz aralık ayında basında yer alan açıklamasında üretiminin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini bu nedenle de kurdaki dalgalanma ve faiz artışına rağmen rahat bir yıl geçirdiklerini dile getirdi. Bununla birlikte yeterli satış rakamlarını yakalamakta zorlanıyor. Şirket 2019 yılında ise yüzde 12 büyüme hedefini öngörüyor ve bu büyümenin üç yıl devam etmesini hedefliyor. Bu noktada hedeflenen büyümenin öngörülen enflasyon oranlarının altında kaldığı göz ardı edilmemeli. Söz konusu öngörü hisseye yönelik beklentilerin düşmesine yol açabilecektir.

06 Mayıs 2019 - 08:58
12

GELİR YARATMALI

SORU-EGCYO neden hep düşüyor? Ne zaman yükselir yoksa daha da düşecek mi?

Handan

CEVAP- Borsada işlem gören bir firma gelir ve kârlılık noktasında düzenli olarak büyüme sergiliyorsa potansiyel olarak hissenin yükselme ihtimali de artacaktır. Öte yandan gelir ve kârlılığı düşen bir şirket söz konusu ise ya da sürekli zarar gündemdeyse o taktirde de hissenin gerilemesi pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Egeli& Co Tarım Girişim’i değerlendirirken bu genel bilgiyi göz ardı etmemekte yarar var. Şirketin geçmiş yıl mali yapısı göz önüne alındığında zarar eden bir yapının söz konusu olduğu görülecektir. Şirket son açıkladığı 2019 ilk çeyrek dönemde de zarar yazmaya devam ediyor. Önemli bir değişim olmaması halinde bu yıl sonunda da zarar yaşanması sürpriz olmayacak. Şirketin birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 13 milyon TL’ye yaklaştı. Özsermayesi ise sermayesinin gerisinde bulunuyor. Mali yapıdaki zayıf seyir doğal olarak hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıyor. Geçmiş fiyat seyri incelendiğinde zaman zaman yukarı yönlü atakları olsa da bu çıkışların pek kalıcı olmadığı görülecektir. Şimdilerde de nominal değerinin altında işlem görüyor ve fiyatı en düşük ilk iki hisse arasında yer alıyor. Diğer hisse de yine Egeli&Co Yatırım Holding. Şirket, 2 Mayıs 2019 günü yaptığı açıklamada yüzde 43,61 oranında iştiraki konumunda bulunan Tolina Tarım’da süt üretim faaliyetlerin daha önce durdurulduğunu hatırlatırken yeniden faaliyete geçmesinin mevcut şartlarda finansman sağlama zorlukları nedeniyle mümkün olmadığını belirtti. Firma bu nedenle Tolina Trım’da sahibi olduğu payları 1,2 milyon TL’ye diğer ortağa sattığını duyurdu. Tahsilat haziran ayı sonuna kadar taksitler halinde gerçekleşecek. Buradan elde edilecek gelir fazla anlamlı olmayıp şirketin esas faaliyetlerinden dolayı gelir ve kârlılık yaratabildiğini görebilmek gerekiyor.

06 Mayıs 2019 - 08:58
22