O hisselerde "AL" önerisi var

Akçansa (AKCNS, Öneri "EKLE", Nötr): Akçansa 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %52,4 oranında gerileyerek 19,7mn TL'ye düşmüştür. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 13mn TL kar elde edeceği yönündeyken, bizim beklentimiz 26mn TL kar idi. Şirket'in satış gelirleri yine aynı dönemler itibariyle %5,1 oranında artarak 407,3mn TL'ye çıkarken, ihracat gelirlerinin yüksek artış (47,4mn TL'den 153,7mn TL'ye) kaydetmesi satış gelirlerine destek vermiştir. Yurtiçi satışlar ise yıllık %27,3 oranında gerileyerek 1Ç2019'da 248mn TL'ye düşmüştür. Diğer yandan, Şirket'in satış maliyetleri %17,4 oranında artarak 373mn TL'ye çıkarken, brüt kar %50,8 oranında gerileyerek bu çeyrekte 34,3mn TL olmuştur. Şirket'in net kar marjı bu çeyrekte %4,8, brüt kar marjı da %8,4 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %10,7 ve %18 idi. Son olarak, 18,7mn TL artarak 31,6mn TL'ye çıkan net finansman giderleri karı baskılarken, 31,3mn TL'lik maddi duran varlık satış geliri karı desteklemiştir.

Ziraat Yatırım

08 Mayıs 2019 - 08:59
16

Aselsan (ASELS, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Aselsan'ın 2019 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,1 oranında artarak 629,3mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimize olan 623,2mn TL'ye paralel, piyasa beklentisi olan 589mn TL'nin ise üzerinde gerçekleşmiştir. Aselsan'ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,4 oranında artarak 1.998mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %40,4 oranında artarak 465,9mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %37,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 1Ç2018'deki 133,5mn TL'den, 1Ç2019'da kurlardaki artışın da katkısıyla 296,8mn TL'ye yükselmiş ve bu durum net dönem karına olumlu katkı yapmıştır. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı %70 oranında artarak 640,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise ilk çeyrekte %39 oranında artarak 395mn TL'ye ulaşmıştır. Bu çeyrekte şirket ayrıca 16,2mn TL finansman geliri kaydederken, 26,1mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 629,3mn TL olmuştur.

Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelerin katkısıyla, 2018 yılı sonundaki 9,1 milyar dolarlık seviyesinden Mart ayı sonunda yeni rekor seviyesi olan 9,5 milyar dolara yükselmiştir. Aselsan, ayrıca bu tarihten sonra de Altay Tankı seri üretimi için 840,9mn euroluk yeni sözleşme imzalamıştır.

Aselsan 2019 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Aselsan 2019 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %19-21 arasında olacağını öngörmektedir. Şirket ayrıca 2019 yılında 1.000mn TL yatırım harcaması planlamıştır.

Ziraat Yatırım

08 Mayıs 2019 - 08:59
26

Otokar (OTKAR, Öneri "EKLE", Nötr): Otokar 2019 yılının ilk çeyreğinde 11mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz 15,9mn TL, piyasa beklentisi ise 11mn TL net dönem zararı kaydedeceği yönündeydi. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin net dönem zararı 27,8mn TL idi. Otokar'ın 1Ç2019'da satış gelirleri, satış miktarının 1Ç2018'deki 616 adetten, 1Ç2019'da 472 adete gerilemesine karşın, bu çeyrekte otobüs ihracatının ve kurların olumlu katkısıyla %66 oranında artarak 491,1mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket ilk çeyrekte toplam satış adetinin %67'sini yurtdışına yaparken, satış gelirlerinin %72,8'i ihracat gelirlerinden oluşmuştur. Brüt kar da otobüs ihracının olumlu etkisiyle ise aynı dönemde %88,2 oranında artarak 103,6mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler %52,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler ise 7,4mn TL'den 28,7mn TL'ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da net faaliyet karı 20,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2018'de 10,3mn TL net faaliyet zararı kaydedilmişti. Diğer taraftan finansman gideri ise 20,6mn TL'den 38,5mn TL'ye yükselmiş ve net dönem zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Vergi öncesi zarar 18,3mn TL olurken, 7,3mn TL'lik vergi geliriyle birlikte şirketin ilk çeyrek net dönem zararı 11mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım

08 Mayıs 2019 - 08:59
36

Türk Telekom (TTKOM, Öneri "AL", Pozitif): Türk Telekom'un ilk çeyrek net dönem karı 310mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 254mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 201mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Türk Telekom'un 1Ç2019 satış gelirleri %15,3 artışla 5.403mn TL'ye yükselirken, brüt kar %19,6 artarak 2.590mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan artışla %47,9'u göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 1Ç19'da 0,7mn artarak 46,7 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %9,2 artmış ve 1.122mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 1. çeyrekte 39mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %29 artarak 1.430mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 2,8 puan artışla %26,5'e yükselmiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 1Ç2018'deki 1.972mn TL'den 1Ç2019'da 2.655mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 7 puan artışla %49,1'i göstermiştir. UFRS 16 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı %45,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 51,9mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 57,9mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 1.424mn TL ile geçen senenin %34,1 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında kur farkı giderlerine bağlı olarak 1.209mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 1Ç2018'de de 888mn TL'lik finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 215,2mn TL olurken 94,7mn TL'lik vergi gelirine bağlı olarak net dönem karı 310mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 174,3mn TL, net dönem karı ise 109,6mn TL idi.

Türk Telekom 2019 yılı için %15-16'lık ciro artışı beklentisi ve 10-10,2 milyar TL'lik FAVÖK beklentisini korurken, konsolide yatırım harcamaları beklentisini 5,5-5,7 milyar TL'den 4,6-4,8 milyar TL'ye çekmiştir. Türk Telekom'un 2018 yılında konsolide gelir artışı %12,6 iken, FAVÖK'ü 8,4 milyar TL idi. 2018 yılı yatırım harcamaları ise 4,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Ziraat Yatırım

08 Mayıs 2019 - 08:59
46