UMPAŞ ve ARD Bilişim sorusu

ZARARLA BİR YERE KADAR

SORU - Bütün kağıtlar çıkarken Umpaş’ın düşmesinin sebebi nedir? Neden çıkmıyor? Zarar edip duruyoruz? Bilgi için şimdiden teşekkürler. 

Ömer Topoğlu

CEVAP - Borsadaki genel yönelimler hisseleri az ya da çok etkilemektedir. Firmaların mali yapısı güçlü ise olumlu hava hisseye daha fazla katkıda bulunurken zayıf firmalarda bu daha az yaşanır. Aynı şekilde piyasanın aşağıya yöneldiği durumlarda da güçlü hisseler daha az gerilerken zayıf hisselerde bu düşüş daha sert olabilmektedir. Piyasada genel olarak olumlu bir havanın estiği Mayıs 2019’dan bu yana tüm hisselerde olduğu gibi Umpaş’ın da fiyatında iyimser bir çıkış gözlendi. Ancak gerçekleşen çıkışı yeterli görmek mümkün değil. Zira hisse, halihazırda nominal değerinin altında işlem görmeye devam ediyor. Endeksin hareketlendiği Mayıs 2019’da fiyatı 33 kuruş iken şimdilerde 59 kuruş seviyelerinde. Bu anlamıyla çıkışı yeterli görmek mümkün değil. Bunun nedeni ise firmanın güçlü bir mali yapıya sahip olmamasıdır. Şirket, dört yıldır bir kâr bir zarar döngüsüyle gidiyor. 2018 faaliyet döneminde zararını hayli artan şirketin son açıkladığı 2019 altı aylık bilançosunda da zarar artarak devam ediyor. Mali yapıdaki sıkıntılı hal özsermayenin hızla gerilmesine yol açıyor. Bu da ister istemez hissenin fiyatını olumsuz yönde etkilerken nominal değerinin üzerine çıkmasına engel oluyor. Kuşkusuz piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak inişler ve çıkışlar yaşanabilmekte. Gelir ve kârlılıkta istikrarlı bir büyüme sergilenememesi halinde ise nominal değerinin üzerine çıkma koşulu hayli zayıf kalacaktır. 


14 Şubat 2020 - 09:04
12

ÇIKIŞI KÂR DESTEKLEMELİ

SORU- Halka arz olan Ardyz yazılım hissesinden aldım. Uzun vadede beklenir mi? Uzun vadede ne yapar?

Mehmet İspir

CEVAP - ARD Bilişim, 2 Şubat 2020 günü 5,50 TL’den borsada işlem görmeye başladı. Hisse, piyasadaki olumlu havanın da etkisiyle borsaya geldikten sonra hızla değer kazandı ve son işlem günü olan 13 Şubat 2020 günü kapanışını 15,80 TL’den gerçekleştirdi. Görüldüğü kadarıyla hissede çıkış devam ediyor. 10 Şubat 2020 günü yapılan açıklamadaysa halka arz edilen 7,5 milyon TL nominal değerli payların yüzde 25’ine denk gelen 1.875.000 TL nominal değerli payın 9,15 TL’den satılarak bitirildiği belirtildi. Halihazırda şirketin sermayenin yüzde 34’ü borsada işlem görüyor ve en büyük ortak yüzde 65,91 ile ARD Grup Holding. 2011 yılında kurulan firma, bilişim alanında faaliyet yürütüyor. Şirket, kamuyla paylaştığı son üç yıllık mali tablosuna göre hem gelirini hem de kârını hızlı şekilde artırdı. Ancak son açıkladığı 2019 dokuz aylık bilançosunda belli bir yavaşlama gözleniyor. Zira 2018 faaliyet döneminde 22,4 milyon TL yıl sonu kârı açıklanırken açıklanan dokuz aylık bilançosundaki kâr rakamı ise yaklaşık 11 milyon TL. Firmanın 2019’un son çeyreğinde dokuz ayda elde ettiği kârdan fazla bir kâr elde etmesi gerekiyor ki bir önceki yılın kârını geçebilsin. Öte yandan gelirinde azalma gözlenmekte. Tüm bu veriler bir arada değerlendirildiğinde şirketin 2019 yıl sonu bilançosunun bir önceki yıla göre daha zayıf kalması şaşırtmamalı. Gelir ve kârdaki azalma ister istemez hissenin fiyatı üzerinde bir baskıya yol açacaktır. Hissenin uzun vadede çıkışını sürdürmesi için mevcut gelir ve kâr rakamını düzenli şekilde artırabilmesi önemli. 


14 Şubat 2020 - 09:04
22