Umpaş Holding ve Şok Mağazaları sorusu

MALİ PERFORMANSI YETERSİZ

SORU-Umpaş için ne düşünüyorsunuz? Daha da aşağısı var mı? Yoksa buralardan alım fırsat verir mi?

Hikmet Bakır

CEVAP-Umpaş Holding üç yılı geçkin süredir borsada işlem görüyor. Hissenin arada yukarı atakları olsa da sürekli olarak aşağıya kayan bir ivmesi var. Yaşanan düşüşe bağlı olarak hisse bir ara düzeltilmiş verilerle 30 kuruşa kadar indi. Şimdilerde ise 41 kuruş seviyelerinde tutunma çabası içinde olduğu gözleniyor. Şirketin en büyük sıkıntısı güçlü bir kârlılığa sahip olamaması. Son üç yılın ikisinde zarar açıklayan firmanın kâr ettiği yıldaki rakamın ise düşük kaldığı gözden kaçmıyor. Firma, geçtiğimiz 2018 faaliyet döneminde 43 milyon TL zarar açıkladı. Son bilançosundaki zararda diğer faaliyet gideri ve finansal giderler kaleminin artması etkili oldu. Şirketin satışlarını artırabilmesi kadar özellikle finansal giderler ve maliyetlerini kontrol altına alabilmesi kâra geçebilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Şirketin açıklanan son bilançosu incelendiğindeyse esas faaliyetlerinden dolayı zarar etmesinde maliyet kalemindeki artışın etkili olduğu gözlenmekte. Firmanın mevcut mali performansla arada yukarı çıkışları olsa da istikrarlı bir yükseliş sergileme imkanı bulunmuyor.

15 Nisan 2019 - 08:32
12

PRİM HİSSE ALIMINA GİTTİ

SORU- Şok Mağazası niye halka arz rakamının üstüne çıkamıyor? Eksik olan nedir?

Sadullah

CEVAP-Mayıs 2018’de borsaya gelen Şok Mağazaları, geçen süre zarfında dalgalı bir seyir izlemekle birlikte halka arz rakamının üzerine çıkmayı başaramadı. Hissenin 18 Mayıs 2018 günü ilk açılış fiyatı 10,47 TL olurken geçtiğimiz aralık ayında bir ara halka arz rakamının üzerine çıksa da devamını getiremedi ve tekrar geriledi. Hissenin 12 Nisan 2019 tarihli kapanış fiyatı ise 9,26 TL oldu. fiyatta arzu edilen çıkış olmasa da mali performansı oldukça iyi. Bir önceki yıl zarar açıklarken son açıkladığı 2018 yıl sonu bilançosunda 66,6 milyon TL kâr söz konusu. Öte yandan halka arzdan elde edilen fonun önemli kısmının finansal borçların kapatılmasında kullanılması mali yapıyı olumluya döndürdü. Düşen borçluluk yapısına bağı olarak finansman gider yükü önemli ölçüde düşerken kâra geçti. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin yönetim kurulu, 3 Nisan 2019 günü aldığı kararla istenen hedeflerin tutturulduğuna dikkat çekerken üst düzey yöneticilerine toplamda net 9,6 milyon TL başarı primi ödeneceği bildirildi. Ancak verilen prim ile şirket hissesi alınması şartı getirildiği için şirketin fiyat istikrar kapsamında piyasadan aldığı hisselerden 985.373 adedi 9,70 TL’den üst yöneticilere devredilmek suretiyle prim ödemesi gerçekleştirildi. Şirketin son işlem fiyatı ise 9,26 TL olurken gerek f/k oranı gerekse piyasa defter değeri sektör ortalamalarının hayli üzerinde bulunuyor. Söz konusu durum hissenin fiyatının bu seviyelerde korunabilmesi için kârını daha da yükseltmesini zorunlu kılıyor.

15 Nisan 2019 - 08:32
22