Tuğçelik Alüminyum ve İttifak Holding sorusu

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

SORU (1) - Tuclk hissesiyle ilgili olarak görüşleriniz nedir? Uzun vade 1-2 yıl içerisinde 6’ları görme ihtimali var mıdır?

Yasin Poyraz

CEVAP - 2014 yılında borsaya gelen Tuğçelik Alüminyum, Temmuz 2015’te 15,60 TL’ye kadar yükseldi. Ancak bu seviyede tutunmayı başaramadı ve hızla değer yitirdi. Geçen süre zarfında her defasında biraz daha aşağıya kaydı. Şimdilerde ise 1,88 TL seviyelerde işlem görüyor ve aşağı yönelim varlığını sürdürüyor. Bir hissenin uzun vadede istikrarlı şekilde yükselebilmesi için gelir ve kârlılığın düzenli olarak artması önemli. Eğer mali performansında olumlu yönde bir çıkış varsa bunun hissenin fiyatına da yansıması söz konusu olabilecektir. Tuğçelik’in mali yapısı incelendiğinde ise pek de iç açıcı bir görüntü alınamamakta. Geçen zaman diliminde şirket önce kârını düşürdü bilahare geçtiğimiz yıl zarara geçti. 2018 faaliyet döneminde zarara dönmesinde artan finansal giderler kalemindeki tutarın etkisi göz ardı edilmemeli. Açıklanan 2019 ilk çeyrek performansta ise bir önceki yılın aynı döneminin altında bir kârlılık söz konusu. Şirketin güçlü bir kârlılığa sahip olamaması hisse üzerinde ister istemez baskıya neden oluyor. Mevcut şartlar karşısında şirkette güçlü ve istikrarlı bir kârlılık gerçekleşmemesi halinde hissede düzenli bir çıkış beklenmemeli. Bunun dışında piyasadaki genel dalgalanmalara bağlı olarak hissede inişler çıkışlar yaşanabilir. Ancak daha fazlası için şirketin gelir ve kârlılığını artırdığını görebilmek şart.

23 Mayıs 2019 - 09:40
12

KREDİ İÇİN TAŞINMAZLARINI DEVREDİYOR

SORU (2) - İttifak Holding hisseleri hakkında bilgi verir misiniz?

Muhammet Sevinç

CEVAP - İttifak Holding hisseleri özellikle geçtiğimiz şubat ayından itibaren çok iyi bir performans sergiledi. Hisse, şubat ayında en düşük 2,97 TL’ye indi. Ardından gelen çıkışla birlikte 6 Mayıs 2019 günü 7,30 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde zirve seviyelerinde kâr satışları ile düzeltme hareketinde bulunan hissenin 22 Mayıs 2019 tarihli kapanış fiyatı ise 6,40 TL’den gerçekleşti. Hissenin bu kadar kısa sürede yükselmesinde bankalardan kredi alımı ile ilgili başvurusunun etkili olduğu görülüyor. Şirket Konya Selçuklu’da bulunan taşınmazları kredi alımı için geri alım hakkı korunarak bir kısım bankaya devretme kararı aldı. Kredi alımıyla ilgili gelişmeler hisseye belli bir canlılık katmış olsa da yaşanan sert çıkışa rağmen hissenin hâlâ ilk açılış fiyatının gerisinde kaldığını da göz ardı etmemeli. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin son üç yıllık bilançosu incelendiğinde kârlılıkta düşüş yaşandığı ve son olarak geçtiğimiz yıl zarara döndüğü görülüyor. Açıklanan 2019 üç aylık bilançosundaysa zararın artarak devam etmesi sorun olarak görülmeli. Bu durum firmanın yıl sonunda da zarar etme olasılığını güçlendiriyor. Zarara rağmen hissenin fiyatının yükselmesinin güçlü bir alt yapısının olmadığı göz ardı edilmemeli. Halihazırda gelir ve kârlılıkta istikrarlı bir artış gerçekleşeceğine dair sinyaller alınamıyor. Bu durum yükselişin devamına mani olacağı gibi mali dayanaktan yoksun çıkışın yatırımcısına yükselen risk olarak dönecektir.

23 Mayıs 2019 - 09:40
22