TTKOM ve Hürriyet Gazetesi sorusu

REKABET KURUMU İNCELEMEYE ALDI

SORU-TTKOM hissesine bir yorum… Elimizdekileri satıp kaçalım mı? Bekleyelim mi? Karar ne olur?

Abdurahman

CEVAP- Türk Telekom 2018 yılının ikinci yarısına kadar uzunca bir süre yatay kanal içinde dalgalı harekette bulundu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ise destek bölgesinin de altına kaydı. Hissenin bu denli değer kaybetmesinde ortaklık yapısında yaşanan sıkıntının etkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl firmanın yüzde 55 ile büyük ortağı konumunda bulunan OTAŞ’ın bankalara olan kredi borçlarını ödeyememesi üzerine alacaklı bankalar harekete geçerek hisseleri üzerlerine aldı. Alacaklı bankalar geçtiğimiz aralık ayında doğrudan ya da dolaylı ortak olarak kurdukları Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. üzerinden Telekom’un yüzde 55 hissesini devraldılar. Hissenin fiyatı da bu süreçte sert bir düşüş gerçekleştirdi. Devrin gerçekleşmesinin sonrasında yılın ilk çeyreğinde piyasalardaki genel olumlu seyrin de etkisiyle hissede bir kıpırdanma yaşansa da sonrasında gelen satış baskısıyla tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Şimdilerde 4,23 TL’den işlem gören hissenin 4,75 TL’nin üzerinde tutunabilmesi halinde önceki yatay kanalına da dönmesi mümkün olabilecek. Öte yandan güçlü ve istikrarlı bir çıkış için firmanın düzenli şekilde kârını artırabilmesi önemli. Şirket ise son üç yılın ikisinde zarar etti. Gelirdeki artışa rağmen yüksek finansal giderler zarara dönemsinde etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl 1,4 milyon TL zarar açıklayan şirketin yüksek borçluluk yapısı finansal giderler kaleminden gelen giderin baskısı altında kalmasına yol açıyor. Dövizdeki artış şirket açısından ciddi risk kaynağı olmaya devam ediyor. Tüm bunlardan ayrı olarak mart ayında yapılan açıklamada şirketin internet hizmetleri pazarında hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla bir soruşturma açıldı. Şikayet üzerine Rekabet Kurumu, şirketin pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını haksız şekilde engelleyip engellemediğini araştıracak.

 

03 Mayıs 2019 - 08:56
12

GELİRDE DÜŞÜŞ DEĞİŞMİYOR

SORU- Sizce Hürriyet Gazetesinin ilk çeyrek bilançosu nasıl açıklanır? Hissenin son durumu ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Üst marjı kırıp yukarıya doğru hareketlenme olasılığı size göre nedir?

Nurullah Cömert

CEVAP-Hürriyet Gazetecilik uzunca bir aradan sonra gerçekleştirdiği dalgalı seyirle Mart 2018’de en yüksek 1,75 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa gelen satışlarla birlikte geriledi. Halihazırda nominal değerinin altında işlem gören hisse, şimdilerde 80 kuruştan işlem görüyor. Geçmiş yıl bilançolar şirketin uzunca bir süre kâr edemediğini gösteriyor. Son açıklanan 2018 yıl sonu bilançosunda ise esas faaliyetlerden dolayı yine zarar söz konusu. Bununla birlikte yatırım faaliyetleri kaleminden elde edilen 390,5 milyon TL tutarındaki gelir, şirketin dönem sonunda kâra geçmesinde etkili oldu. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bir şirket için asıl önemli olan esas faaliyetlerden elde edilen gelirle kâra geçebilmektir. Neticede mal varlığının nakde dönmesinden kaynaklı yatırım faaliyetleri kaleminden gelen gelirle dönem sonunda 269,4 milyon TL kâr açıklansa da bu nitelikteki bir kâr rakamı uzun vadede yatırımcıların da tercih edeceği bir durum olmayacaktır. Diğer taraftan geçmiş yıllardan gelen toplam 627,7 milyon TL zarar nedeniyle hissedarlara kâr payı dağıtması mümkün olmadı. Şirketin yıllar içinde geliri düşmekte. Söz konusu durum firmanın alternatif gelir kaynağı oluşturabilmesini zorunlu kılıyor. Aksi taktirde gelirinde artış olmayacağı gibi düzenli bir kârlılığı yakalaması da mümkün görünmüyor. Öte yandan şirketin gelirini artıracağına dair bir işaret de alınamıyor. Bu durum esas faaliyetlerden dolayı şirketin kâr etme olasılığını zayıflatıyor.

03 Mayıs 2019 - 08:56
22