Şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/1/2019

Anel Elektrik (ANELE, Pozitif): İstanbul Beyoğlu'da yapılmakta olan Galataport Projesi kapsamında yer alan Salı Pazarı Limanı Projesi - Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşleri inşaasına ilişkin olarak şirket tarafından verilen ve Türk Lirası karşılığı yaklaşık 216,9mn TL + KDV tutarındaki teklif, Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından kabul edilmiştir.

Anılan işin şirket tarafından ifa edilmesine ilişkin hüküm ve koşulları düzenleyen ana sözleşmenin Şubat ayı içerisinde imzalanması hedeflenmektedir.

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin, 2020 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 

11 Ocak 2019 - 08:58
16

Aselsan (ASELS, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif) : Aselsan ile Roketsan arasında Omtas Füzesi Kızılötesi Arayıcı Başlık seri üretimine ilişkin olarak 10.01.2019 tarihinde, 63mn TL + 31,5mn EURO tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

Aselsan'ın bakiye siparişleri Eylül ayı sonunda 8,6 milyar dolar seviyesinde idi. Aselsan Eylül ayı sonundan itibaren, dün bildirilen dahil, toplamda yaklaşık 880mn dolarlık yeni sözleşmeler imzalamıştır.

Bakiye siparişlere yeni projelerin eklenmeye devam etmesi şirket için olumludur.


11 Ocak 2019 - 08:58
26

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA, Nötr): Şirket 2018 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde açıklamıştır.

Buna göre 2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığındaki beklentinin üzerinde %6,3 artarak 1.315mn ünite kasaya ulaşmıştır. 77mn ünite kasa artışa denk gelen büyüme, gazlı içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su kategorisindeki (%6,0 artış) performansla desteklenirken, çay kategorisinin satış hacmi %1,2 gerilemiştir. 2018'in dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %0,6 artarak 229mn ünite kasa olmuştur. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daralmıştır. 2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 artışla 650mn ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır.

2018 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664mn ünite kasaya ulaşmıştır. 2018'in son çeyreğinde ise, uluslararası operasyonların satış hacmi %1,5 artışla 108mn ünite kasa olmuştur.

11 Ocak 2019 - 08:58
36

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Pozitif): Şirketin 209.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000 TL (%28,698) tahsisli artırılarak 269.069.767 TL'ye çıkarılmasına, çıkarılacak yeni payların, Şirket esas sözleşmesinin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyata uygulanacak marjlar dahilinde ana hissedar Doğanlar Yatırım Holding A.Ş'ye tamamı tahsisli surette satılmasına karar verilmiştir.

11 Ocak 2019 - 08:58
46