Şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/11/2018

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Aksa Enerji 3Ç2018'de 32,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 8mn TL ana ortaklık karı açıklayacağı yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 163,9mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artan şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle %12,6 oranında azalarak 118mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet karı da brüt kara paralel %16,2 oranında gerileyerek 96,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden ise bir önceki yılın aynı döneminde satılan santrallere bağlı olarak kaydedilen 127,6mn TL'lik net gelirin olmayışıyla 3Ç2018'de sadece 38bin TL net gelir kaydedilmiştir. Ayrıca finansman giderinin de 3Ç2017'deki 53,1mn TL'den 126,4mn TL'ye yükselerek zarar açıklanmasında önemli etken olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 80,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 76,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

09 Kasım 2018 - 08:50
114

Alkim Kimya (ALKIM, Pozitif): Alkim Kimya'nın 3Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %231 oranında artarak 38mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %135,4 oranında artarak 3Ç2018'de 60,8mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 10 puan artışla %35,3'ü göstermiştir. Alkim Kimya'nın operasyonel giderleri aynı dönemde %27,8 oranında artmış ve 12,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 21,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 69,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 17,3mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 23,7 puan artışla %40,6'yı göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,2mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 70,2mn TL olmuştur. Finansman tarafında 18mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 52,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 38mn TL olmuştur. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,9 oranında artarak 71,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

09 Kasım 2018 - 08:50
214

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket'in 3Ç2018'deki ana ortaklık net dönem zararı 7,8mn TL ile piyasa beklentisi olan 17,2mn TL'lik zararın altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 72,5mn TL idi. Doğuş Otomotiv'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,2 oranında azalarak 1.999mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti de %41,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %16,3 azalarak 292,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4 puan artışla %14,6'yı göstermiştir. Doğuş Otomotiv'in operasyonel giderleri aynı dönemde %10,8 oranında azalmış ve 185,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 75mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 182,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 145,4mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 4,7 puan artışla %9,1'i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 7,8mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 29,7mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 160,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında 160,7mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 0,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem zararı da 7,8mn TL olmuştur. 9 aylık dönemde ise Doğuş Otomotiv'in ana ortaklık net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre %9,3 azalarak 128,9mn TL'ye gerilemiştir.

09 Kasım 2018 - 08:50
314

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat'ın ana ortaklık net dönem karı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,8 oranında gerileyerek 270,2mn TL'ye inmiş, ancak piyasa beklentisi olan 132,4mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise 318,8mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubunun yatırım faaliyetlerinden kaydedilen yüksek gider nedeniyle beklentimizden yüksek net dönem zararı kaydetmesi etkili olmuştur. Mühendislik ve inşaat grubu olumlu faaliyet karlılığına karşın yatırım faaliyetlerinden kaydedilen 655,7mn TL'lik net gider nedeniyle 349,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Enka'nın toplam satış gelirleri, mühendislik ve inşaat grubu ve enerji grubunun yüksek hasılatının etkisiyle üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46,6 oranında artarak 4.354,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da satış maliyetlerindeki görece daha düşük artışın etkisiyle %55,9 oranında artarak 1.129,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %18 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017'deki 6,3mn TL'lik gelire karşın 3Ç2018'de 171,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %91 oranında artarak 1.147,2mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 3Ç2017'de kaydedilen 149,4mn TL'lik net gelire karşın 3Ç2018'de 654,7mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki görece düşük kar rakamı ve ikinci çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Enka İnşaat'ın dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 757,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2017 yılının aynı döneminde 1978,7mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti.

09 Kasım 2018 - 08:50
414