Şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/02/2018

Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Vakıfbank'ın 2017 yılının son çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %28,6 oranında artarak 901,3mn TL olmuş ve hem bizim beklentimiz olan 863mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 852mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

14 Şubat 2018 - 08:58
110

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Tat Gıda 2017 yılının 4. çeyreğinde 22,6mn TL'lik net dönem karı ile piyasa beklentisi olan 15mn TL'lik karın üzerinde bir kar açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 12,3mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artarak 286,5mn TL olmuştur. Satışların maliyetindeki %17,2'lik artış sonrasında brüt kar %28,1 oranında artmış ve 69,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,6 puan artışla %24,3 olmuştur. Operasyonel giderler %17,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 6,3mn TL'lik gelirle beraber faaliyet karı %80,4 oranında artarak 25,7mn TL'ye yükselmiş ve güçlü bir görüntü çizmiştir. Faaliyet karı marjı da 3 puan artışla %9'a ulaşmıştır. Net finansman gideri 4. çeyrekte 1,5mn TL'ye yükselirken, 1,5mn TL'lik vergi gideri sonrası Tat Gıda 22,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Net kar marjı 2,8 puan artışla %7,9 olmuştur. 4. çeyrekteki olumlu kar rakamına karşın ilk iki çeyrekteki düşük kar rakamlarına paralel Tat Gıda'nın 2017 yılı karı 61,2mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında düşüş kaydetmiştir.

14 Şubat 2018 - 08:58
210

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Ocak ayındaki prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında artarak 288,1mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle, Kara araçları (KASKO) branşında %22 oranında artış yaşanarak 60,6mn TL'ye ulaşılırken, hastalık / sağlık %8 oranında artarak 54,5mn TL olmuştur. Yangın ve doğal afetler branşındaki artış %10 olmuş ve 85,1mn TL'ye yükselmiştir. Finansal kayıplar ise %118 oranında artarak 20,2mn TL'ye yükselmiştir.

14 Şubat 2018 - 08:58
310

Erbosan Boru (ERBOS, Sınırlı Pozitif): Bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde, ABD Ticaret Bakanlığının, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülkede büyük çaplı dikişli boru ithalatı için anti-damping soruşturması açtığı haberleri yayınlanmıştır. Söz konusu anti-damping soruşturması büyük çaplı dikişli boru ürünleri ile ilgili olup; şirketin ürettiği ürün grubu içerisinde bu ürünler yoktur. İlgi soruşturmanın faaliyetlere herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

14 Şubat 2018 - 08:58
410