Sodaş Sodyum ve Akın Tekstil sorusu

KAYA TUZU ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

SORU-Sodasan Sanayi’nin Konya’daki maden sahasında bulunan bir şey var mı? Şirketin bu maden sahası ile ilgili beklentisi nedir? 

Rüstem 

CEVAP-Sodaş Sodyum uzun vadede yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Hisse, geçen süre zarfında içinde bulunduğu trend içinde arada düzeltmelerde bulunmakla birlikte çıkış ivmesini sürdürüyor. Son olarak gerçekleştirdiği düzeltmeyle birlikte geçtiğimiz ekim ayında en düşük 6,13 TL’ye kadar geriledi ve sonrasında toparlandı. Güç topladığı gözlenen hissenin 10 Ocak 2019 tarihli kapanış fiyatı 6,20 TL’ye denk geliyor. Hissenin buradan topladığı enerjiyle birlikte son zirvesi 8,26 TL’nin üzerine çıkması gündeme gelebilir. Halihazırda 7,03 olan fiyat kazanç oranı sektör ortalaması 4,62’nin üzerinde bulunuyor. Oranın sektör ortalamasının üzerinde bulunması yatırımcısının hisseye yönelik beklentisinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanmalı. Şirketin mali yapısı da bu beklentiyi cevaplayacak nitelikte bulunuyor. Son üç yılda sürekli gelir ve kârlılığını artıran firmanın açıklamış olduğu 2018 altı aylık bilançosunda da çıkış ivmesinin korunduğu görülüyor. Gelir ve kârdaki büyüme hissenin fiyatını da olumlu yönde etkilerken beklentinin canlı kalmasına olanak tanıyor. 

Şirketle ilgili kamuya yapılan kayda değer önemdi gelişme geçtiğimiz kasım ayında geldi. Firma 2 Kasım 2018 günü yaptığı açıklamada, Konya, Ereğli’deki 2000 hektar büyüklüğündeki IV. grup Glauberit-Blödit ve Kaya Tuzu rezervli maden sahasındaki arama faaliyetinin devam ettiğini ancak açıklamayı gerektirecek önemde bir gelişmenin olmadığını duyurdu. Somut bir gelişmenin olması halinde ise bunun kamuya duyurulacağı belirtildi. Bunun haricinde maden sahası ile ilgili ek bir açıklama bulunmuyor. 

11 Ocak 2019 - 08:14
12

PAZARLIK DEVAM EDİYOR

SORU-Akın Tekstil kısa vade ne yöne gider? 

Arslan Aydemir 

CEVAP-Borsada gerçekleştirilecek yatırımların kısa vadeli olması her zaman için riskin yükselmesini beraberinde getirecektir. Neticede kısa vadede gerçekleşen fiyat hareketlerinde mali yapıdan ziyade farklı faktörler devreye girmektedir. Hisse senedi ya da genel ekonomiyle alakalı haber ve gelişmeler kısa vadede hisse üzerinde daha etkili olurken sert iniş ve çıkışlara da kapı aralamaktadır. Bu itibarla bir şirketin mali yapısı güçlü olsa dahi kısa vadede düşüş yaşaması her zaman için olasılık dahilindedir. Bu durum aynı zamanda hisselerin kısa vadede hareketlerinin öngörülmesini de zorlaştırmaktadır. Söz konusu durum özellikle bireysel yatırımcıların kısa vadeli işlemlerinde zarar etme ihtimalini artırmaktadır. Diğer taraftan uzun vadede şirketin mali performansının takip edilmesi hissenin fiyatı üzerinde belirleyici olması itibariyle ileriye dönük öngörüde bulunma olasılığını da artırmaktadır. Bu nedenledir ki borsada gerçekleştirilecek yatırımlarda uzun vadeli perspektifle hareket edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Şirketin mali yapısı incelendiğinde gerek geçtiğimiz iki yıl içerisinde oluşan kârlılığın gerekse son açıklanan 2018 dokuz aylık bilançodaki kârın yeterli olmadığı görülmekte. Hissenin fiyatı da mali yapının performansı ile paralellik oluşturuyor. 10 Ocak 2019 tarihli son kapanış fiyatı 9,20 TL olurken söz konusu tutarın Ocak 2016’daki fiyatlarla aynı olduğu gözleniyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin Bakırköy’de bulunan 51.383 metrekarelik arsası ile ilgili kamulaştırma süreci halen neticelenmiş değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak 2016’da gönderdiği yazı ile arsanın pazarlık yoluyla satın alınmasının düşünüldüğü belirtilmişti. Şirket de uzlaşma amacıyla Belediye’ye başvuruda bulunmuştu. Ancak geçen süre zarfında anlaşmaya varıldığına dair bir açıklama gelmezken sürecin devam ettiği belirtilmekte. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde şirketin kasasına kayda değer bir gelirin girmesi bekleniyor. Bunun da şirket hissesine belli bir hareketlendirmede bulunması şaşırtıcı olmayacaktır.

11 Ocak 2019 - 08:14
22