Senkron Güvenlik ve Karsu Tekstil sorusu

DÖRT YILDIR GELİRİ ARTMIYOR

SORU- Sanırım kriz nedeniyle şirketler maliyetlerini düşürebilecek en kolay kalem olan güvenliği seçiyor. Bu da SNKRN 'u zarara gark ediyor. Sizin görüşleriniz nedir?

Süleyman Yüzükcü

CEVAP-Firmaların temel gayesi kâr edebilmektir. Her firma kâr edebilmek ve elde ettiği kârı koruyabilmek dahası artırabilmek gayesiyle hareket etmesi olağan bir durumdur. Bu kapsamda şirketler açısından giderler her dönem için olabildiğince kısıtlanmaya çalışılır. Özellikle ekonominin daraldığı dönemlerde bu tür tedbirler daha sıkı hayata geçirilir. Neticede böylesi dönemlerde gelirler daha fazla düştüğü için ister istemez giderler kalemi de kontrol altına alınmaya çalışılır. Senkron Güvenlik için de aynı kuralların geçerli olduğunu göz ardı etmemeli. Şirketin mali yapısı incelendiğinde 2015 yılında elde ettiği gelir rakamına geçen üç yıllık süre zarfında bir daha ulaşılamadığı görülecektir. Geçen zaman diliminde düşen gelir sonraki yıllarda da benzer seviyelerde gerçekleşti. Yıl sonlarındaysa şirket zarar açıkladı. Bu itibarla ekonominin daralmasından önce de gelir artırma noktasında sorun yaşadı gözleniyor. Diğer taraftan 2019’un ilk çeyreğinde ekonomideki küçülme şirketi olumsuz etkilerken küçülmeye paralel olarak gelirde de sert bir düşüş yaşandı. Dönem sonundaysa zarar oluştuğu görülüyor. Normal şartlarda gelirini artıramayan şirket kriz döneminde ise hızla gelirini düşürmüş durumda. Gelir ve kârlılık noktasındaki zayıf seyre rağmen hissenin fiyatında yıl başından bu yana kayda değer bir artış gerçekleşti. Söz konusu çıkışın ekonomik verilerle izahatı bulunmuyor. Veriler de mevcut fiyat seviyelerinin yüksek olduğu yönünde sinyaller üretiyor. Bu itibarla hissenin işlem gördüğü fiyat seviyelerinden daha da aşağıya kayması pek de şaşırtıcı olmayacaktır.      

10 Haziran 2019 - 08:25
12

KÂRDA İSTİKRAR ÖNEMLİ

SORU-Karsu Tekstil’in fiyatı oldukça uygun görünüyor. Sizin için de uygunsa bu hisseden alınır mı? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkürler.

Talat Aydın

CEVAP-Bir hissenin fiyatının daha önce görmüş olduğu zirve seviyelerinin aşağılarında oluşması tek başına alım için gerekçe olmamalı. Aksi yönde bir yorum yatırımcıların zarar etme olasılığını yükseltecektir. Neticede bir hissenin fiyatının önceki fiyatlarının aşağısında işlem görmesinin ekonomik gerekçelerini doğru analiz edebilmeli. Şirketi takip edenler hissenin neden düşük fiyatlardan işlem gördüğünü anlamasında yarar var. Aksi taktirde sırf düşük fiyattan işlem gördüğü için alınan bir hisseden dolayı kârdan çok zarar etme olasılığı öne çıkacaktır. Bu noktada yatırımcıların dikkat etmesi gereken asıl husus şirketin gelir ve kârlılığının düzenli şekilde büyüyüp büyümediğidir. Eğer gelir ve kârlılıkta istikrarlı bir büyüme yoksa hissenin fiyatının düşük olması ucuz olduğu şeklinde yorumlanmamalı. Karsu Tekstil hissesi için de benzer bir yorumdu bulunmak yanlış olmayacaktır. Şirketin fiyat grafiği incelendiğinde en yüksek seviyesini 2010 yılında düzeltilmiş verilerle 4,45 TL’yi test ederek sergilediğini sonrasında ise bir daha aynı seviyeleri yakalayamadığını görmekteyiz. Hisse bu yılın ilk yarısında oldukça dalgalı bir seyir izlerken gün içi fiyat aralığının hayli yükseldiği gözlemekte. Tüm bunlardan ayrı olarak şirket son beş yılda 2018 yılı hariç sürekli zarar etti, Firma esas faaliyetlerinden dolayı kâr etmesine rağmen oluşan finansal giderler nedeniyle yıl sonunda zarara dönmekte. Geçtiğimiz yıl ise finansal giderlerdeki artışa karşılık diğer faaliyet kaleminden elde edilen gelirin artması dönem sonunda kâra geçmesinde etkili oldu. Ancak asıl önemli olan kârın tek seferlik olması değil istikrarlı şekilde devam edebilmesidir. Karsu Tekstil bunu başarabildiği taktirde hissenin fiyatı da yönünü yukarı çevirebilecektir. Aksi taktirde arada çıkışlar yaşansa da düzenli bir atış beklenmemeli.

10 Haziran 2019 - 08:25
22