10 hissede yükseliş potansiyeli arttı

Garanti Bankası: 'Güçlü karlılık sürecek'

2017 yılını %25 kar büyümesi yakalayarak 6,3 milyar TL net kar ile tamamlayan Garanti Bankası, 2018 yılının ilk altı ayında da yıllık bazda %27 net kar büyümesi elde etti. Bankanın 2018 yılının tamamını da güçlü bir kar büyümesi ile tamamlamasını, perakende bankacılık alanında net ücret ve komisyon gelirleri açısından sektör liderliğini sürdürmesini ve 2019 yılında da % 12,6 artışla 8,2 milyar TL net kar elde etmesini bekliyoruz. 2018 yılının ilk altı ayında 2017 sonuna göre %8,9, geçen yılın ilk altı ayına göre ise % 13,z+ kredi büyümesi sağlayan banka, aktiflerinde ise yıllık % 13,1, altı aylık %7,4- büyüme yakaladı.

Net faiz marjı ve sermaye yeterliliği ile öne çıkıyor

2Ç18 mali sonuçları üzerinden yıllıklandırılarak hesapladığımız net faiz marjı %5,4-5 olan Garanti Bankası, kredi - mevduat faiz farkını da %6,67’de tutarak sırasıyla %4,46 ve % 5,43 olan sektör ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde kalmaktadır. Banka için hesapladığımız % 17,6 özsermaye karlılığı da % 15,6 olan sektör ortalamasının üzerindedir. Banka, 2Ç18 sonuçlarına göre net ücret ve komisyon gelirleri ile operasyonel kar büyümesi tarafında da sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

Temettü veriminde artış sürebilir

2018 yılında %27,6 temettü dağıtım oranı ile % 18,5 olan önceki beş yıl ortalamasının oldukça üzerinde kar payı dağıtan Garanti Bankası, temettü verimliliğini de 2013 - 2017 ortalaması olan % 1,79’dan %4,29’a yükseltti. Yatırımcılar için cezbedici olan bu durumun 2019 yılında da tekrarlanabileceğini düşünüyoruz. 

GOÜ bankalarına göre cazip değerlemeler

Son olarak, Garanti Bankası F/K ve F/DD çarpanları bazında 2019 beklentilerine göre GOÜ bankalarına göreceli olarak sırasıyla %46 ve %44 iskontoludur.


05 Ekim 2018 - 15:59
110

Akbank: ‘Operasyonel verimlilik artışı'

Geçtiğimiz iki yılda şube sayısını %12 azaltarak giderlerini kısma yoluna giden Akbank’ın bu stratejisi ile verimlilik artışı yakalamayı başardığını görüyoruz. Banka, 2Ç18 mali sonuçlarına göre yıllık %30,8 operasyonel kar büyümesi ile sektör ortalamasının üç katı büyüme elde etti. Akbank'ın, 2Ç18'de net faiz geliri tarafında da yıllık %41,5 büyüme ile Yapı Kredi'den sonra sektörün en iyi performans gösteren bankas olduğunu görüyoruz.

TÜFE'ye endeksli tahvillerden yüksek gelir beklentisi

Garanti Bankası ve Akbank, artan enflasyon oranları nedeniyle varlıkları arasında bulunan yüklü TÜFE'ye endeksli tahvil portföylerinden güçlü gelirler elde edecekler.

Başarılı sendikasyon yenilemesi

Akbank, itfası gelen toplam 1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini yenilemek için Eylül ayında uluslararası piyasalarda borçlanmaya çıkarak % 104 oranıyla kaynak sağlamayı başardı. Akbank’ın başarıyla tamamladığı bu operasyon, Türk bankalarının gelecek dönemde yenileyecekleri dış finansman kaynakları açısından da öncü ve moralleri olumluya çeviren bir işlem niteliği taşıyor.

Temettü verimi artacak

5 yıllık ortalamada % 18,6 olan temettü dağıtım oranını %26,5'e yükselttiğini ve temettü verimini de %1,91'den %4,26'ya çıkardığını görüyoruz. 2019' d a da yüksek temettü dağıtımının sürmesini bekliyoruz.

Temel çarpanlara göre ucuz kalıyor

2019 için beklenen F/K ve F/DD rasyoları GOÜ bankalarına görece sırasıyla %50 ve %49 iskontoya işaret ediyor.


05 Ekim 2018 - 15:59
210

Çelebi: 'Güçlenen büyüme modeli'

Havacılık sektörüne yönelik olumlu beklentilerin desteğiyle, şirketin karlılık marjlarında iyileşmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz

Şirketin 2009 yılında yer hizmetleri vermeye başladığı Hindistan'da Kannur Havalimanı ile 2018 sonunda 5’e yükselecek havalimanı sayısı Bangalore Havalimanı ite 2019 başında 6’ya yükselecek. Böytece şirketin Hindistan’dan elde edeceği gelirlerin 2019'da yıllık bazda %55 artışla toplam gelir artışını domine etmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, Türkiye havacılık sektöründe devam eden güçlü verilerin yan sıra, şirket açısından kartı segment olan ’charter’ uçuşların özellikle Rusya'dan gelen turist sayısındaki güçtü rakamlar ite desteklenmeye ve şirketin satış gelirleri ile operasyonel karlılıklarına katkı yapmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, 2019'da toplam satış gelirleri ve FAVÖK’ün yıllık bazda sırasıyla %41 ve %37 artacağını öngörüyoruz.

Hindistan potansiyel fırsatlar sunmaya devam ediyor

Şirket, Hindistan'daki havalimanlarında yer hizmetleri vermek üzere açılacak ihalelere katılım gösterip ülkedeki faaliyetlerini artırmayı düşünüyor. 2019’da kazanılabilecek yeni ihaleler hisseye yönelik potansiyel olumlu katalistler arasında yer alıyor.

Cazip temettü verimliliğine sahip

Şirket son 10 yılda 2011 ve 2013 yılları hariç, net dağıtılabilir karın tamamını dağıttı. Muhafazakar tahminimiz doğrultusunda, şirketin 2019'da 2018 yılı dönem karından yıllık yüzde 18 artış ile hisse başına 3.71 TL temettü dağıtacağını tahmin ediyoruz. Mevcut hisse fiyatına göre yüzde 7.2'ye işaret eden temettü verimliliği BIST100 ortalamasının oldukça üzerinde kalıyor.

Riskler 

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyecek jeopolitik risklerdeki artış, tahminlerimizin altında gerçekleşecek uçuş ve kargo pazarları, şirketin pazar payı, hizmet fiyatları, Türk Lirası'nın değer kazancı modelimiz için aşağı yönlü başlıca risk unsurlarıdır.

05 Ekim 2018 - 15:59
310

Pegasus: ’Rüzgan lehine esiyor' 

2018'de rekor seviyeye yükselen turist sayısındaki güçlü momentum sektörü desteklemeye devam ediyor

2017’de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında görülen yıllık % 27.8 TL'lik artışın ardından 2018'de de %20'nin üzerinde yaşanan yükselişteki güçlü momentumun sektörü desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz, iç hatlarda ise, Türk Hava Yolları’nın ardından en fazla iç hatlar yolcu sayısına sahip şirketin güçlü konumunun fiyat avantajı nedeniyle güçlenmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Türkiye'de en fazla iç hat yolcu sayısını ağırlayan, şirketin ’hub’ olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimam’nın, İstanbul Yeni Havalimam’mn faaliyete geçmesi ile İstanbul’un merkezine olan mesafede avantajlı duruma geçecek olması nedeniyle talebin artacağını ve şirketin pazardaki konumunu desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, 2019’da toplam satış gelirleri ve FAVÖK’ün yıllık bazda sırasıyla %38 ve %42 artacağını tahmin ediyoruz.

Yan gelirlerin ağırlığı artıyor

Şirketin bilet fiyatlarının haricinde gelir elde ettiği yan gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payı 2013’teki %14 oranından 2017'de %22 seviyesine çıkarak gelirler içerisinde önemli bir orana yükselirken, Avrupa hatlarındaki yolcu sayısındaki artışın devam edeceğini ve yan gelirlerin toplam gelirler içerisindeki ağırlığının 2019’da %27’ye yükseleceğini öngörüyoruz.

Güçlü euro operasyonel karlılığı destekliyor

Gelir-gider dengesinde euro 'uzun', dolar 'kısa' iş modeline sahip şirketin FAVÖK marjının 2019 yılında yükselerek ortalama 1,21 seviyesinde seyredeceğini tahmin ettiğimiz EURUSD kurundan dolayı yıllık 0,3 puan artarak %14,6 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz.

Riskler

Jeopolitik risklerde beklenmedik bir artış, beklentilerimizin altında gerçekleşecek yolcu doluluk oranları, yolcu büyümesi, bilet fiyatları, tahminlerimizin altında gerçekleşecek EURUSD kuru, Türk Lirasının değer kazanması modelimizde aşağ yönlü başlıca risk unsurları olarak yer alıyor.

05 Ekim 2018 - 15:59
410