Petkim ve Atakule Gayrimenkul sorusu

TAHVİL ÇIKARIP RAFİNERİDEN PAY ALACAK

SORU (1) - 2018 yılında Petkim’den beklentiniz nedir? Şu an düşüşte, devam edecek mi düşüşe? 

Zuke

CEVAP - Petkim son bir yılda oldukça iyi bir performans sergiledi ve fiyatı tarihi zirvesi 8,56 TL’ye kadar yükseldi. 8 Ocak 2018 günü test edilen en yüksek seviyesinin ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte geriledi. Hisse her ne kadar yükselen trendde bulunmaya devam etmekteyse de gelen satışların da etkisiyle 11 Ocak 2018 günü kapanışını 7,83 TL’den tamamladı. 

Petkim, özellikle 2015 ve sonraki dönemlerde kârını kayda değer oranda arttırdı. Maliyetlerini düşürmesi kârını olumlu yönde destekledi. 2017 yılında gelirdeki artışın da etkisiyle firmanın dokuz aylık dönem sonu kârının daha da arttığı gözleniyor. Artış hisseye olan ilgiyi ister istemez canlı tutuyor. Şimdilerde görülen kâr satışları devam etse de hissenin yükselen kanal desteğinin altına gerilemesi beklenmemekte. Takas verileri takip edildiğinde de yabancıların alımlarının güçlü şekilde devam ettiği görülmekte. 2017 yılı içinde yabancıların gerçekleşen net alımları 145,4 milyon doları buldu. Halka açık kısım içindeki yabancı payı yüzde 51,71 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran Aralık 2016’da yüzde 40,72 seviyesinde idi.   

Şirketle ilgili kamuya yansıyan en önemli gelişme ise İzmir Aliağa’da inşa edilen petrokimya rafinerisi ile ilgili bulunuyor. Rafineride pay sahibi olan Rafineri Holding'in yüzde 30'unu Socar Türkiye Enerji'den 720 milyon dolara satın almak için anlaştığını yatırımcılarla paylaştı. Gerekli izinlerin ardından satışın 31 Mart 2019 gününe kadar tamamlanması öngörülüyor. Alınacak payların ödemeleri ise üç taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksit hisse devir sözleşmesi imzalanmasıyla birlikte, ikincisi rafinerinin devreye alınmasıyla ilgili testlere geçilmesi sırasında ve son ödemenin de hisselerin devir tarihinde yapılacağı belirtildi. Söz konusu satın alma şirketin aktif toplamının yüzde 39,9’una denk geliyor. Bu anlamıyla önemli bir satın alma olduğunu hatırlatmak gerekir. 

Satın almayla ilgili güçlü beklentilerin olduğu Petkim, yurt dışı yatırımcılarına yönelik 500 milyon dolar tutarında tahvil ihraç ediyor. İrlanda Borsasında kote edilecek tahvillerin ihracıyla ilgili olarak şirket yöneticilerinin İngiltere ve ABD’de bir dizi yatırımcı toplantısına katılacağı belirtildi. 

12 Ocak 2018 - 08:27
12

GELİR VE KÂRLILIK ZAYIF

SORU (2) -AGYO hissesinde neler oluyor?

Ahmet Şimşek

CEVAP - Atakule Gayrimenkul’ün fiyat seyri takip edildiğinde özellikle Temmuz 2016’dan itibaren yukarı yönlü harekette bulunduğu ve bu çıkışını bir yıl süresince devam ettirdiğini görebilmekteyiz. Hisse, Temmuz 2017’ye gelindiğinde ise tarihi zirvesini test etti. 19 Temmuz 2017 günü düzeltilmiş verilerle en yüksek 2,67 TL’yi gördükten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Geçen süre zarfında en düşük 1,78 TL’ye kadar inen hisse şimdilerde de 2,10 TL'nin üzerinde tutunuyor. Hissenin bu seviyelerin üzerine çıkabilmesi ve tekrar tarihi zirvesine ulaşabilmesi için düzenli şekilde gelir ve kârlılığını artırabilmesi önemli. Fakat mali yapısı incelendiğinde hem gelir hem de kârlılık açısından hiç de iç açıcı bir görüntü arz etmiyor. Gelirde yıllar içinde zayıf bir seyir izlenirken kârlılık yapısı da hayli düzensiz. 2016 faaliyet döneminde kârını düşüren şirket son açıkladığı 2017 dokuz aylık bilançosunda da zarara döndü. 2017’nin son çeyreğinde önemli bir gelişme yaşanmaması halinde firmanın yıl sonu bilançosunda da zarar açıklama ihtimali hiç de düşük değil. Kâr üretememesi hissenin performansını olumsuz yönde etkiliyor. Mevcut veriler de hissenin fiyatının düşük olmadığı yönünde sinyaller veriyor. Şirketin gelir ve kârlılığını artıramaması halinde hissenin tutunma çabasına rağmen gevşeme olasılığı ağırlık bulabilecektir.

12 Ocak 2018 - 08:27
22