O hissede hedef fiyat revize edildi

Vakıf Yatırım, Halk Bankası için hedef fiyatını 9,40 TL'den 8,50 TL'ye revize etti. 

Vakıf Yatırım'ın  konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Halk Bankası (HALKB) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin altında net kar (-) Halk Bankası 2019 yılı ilk çeyrek için hem bizim (-%25,7) hem de  Research Turkey konsensüs tahminlerinin (-%22,3) altında 305 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %3,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %61,4 düşüşe işaret etmektedir.

Temel olarak  1Ç19'da beklentimizin altında gerçekleşen net faiz gelirleri ve iştiraklerden temettü gelirleri, net kar tahminimizde aşağı yönlü sapmaya neden olmuştur. Halk Bankası'nın 1Ç19'da TL kredi hacmi %10,7 artış ile güçlü büyüme performansı gösterirken, banka pazar payı kazanmaya devam etmiştir. 1Ç19'da iyileşen kredi-mevduat makasına rağmen, bir önceki çeyreğe göre %59,4 oranında gerileyen TÜFEX gelirleri bankanın net faiz gelirlerine %11,5 oranında düşüş getirmiştir. Ayrıca 1Ç19'da bankanın iştiraklerden temettü geliri (377 mn TL) ve ertelenmiş vergi geliri (190 mn TL) kaydetmesi net karı desteklemiştir.

Bankanın 1Ç19'da Takipteki Krediler Oranı %3,3 ile değişim göstermezken, aynı dönemde özkaynak karlılığı %9,3'den %7,3'e geriledi. Açıklanan 1Ç19 net karının piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. 1Ç19 sonuçları ardından 2019 ve 2020 öngörülerimizde yaptığımız revizyon sonucunda ile birlikte Halk  Bankası için hedef fiyatımızı 9,40 TL'den 8,50 TL'ye revize ediyoruz. 

Halk Bankası kısa vadeli "Endekse Paralel Getiri", Uzun Vadeli ise  

"AL" önerimizi koruyoruz."

14 Mayıs 2019 - 09:07
18

Deniz Yatırım, Halk Bankası için 7,43 TL hedef fiyatını ve 'TUT' tavsiyesini korudu. 

Deniz Yatırım'ın  konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: "1Ç19 kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşti 

Halkbank 1Ç19 finansal sonuçlarını dün açıkladı. Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre banka bu dönemde 305 milyon TL net kar açıkladı. Net kar çeyreklik bazda %3.6 yıllık bazda ise %61.4 gerilerken özsermaye karlılığı %4.2 olarak gerçekleşti. Bahreyn şubesi ile ilgili olarak vergi giderinin geri yazılmış olması net kar rakamını TRY190 mln kadar yukarıya çekmiştir.

Piyasada net kar beklentisi 393 milyon TL seviyesinde idi. Bizim beklentimiz ise 531 milyon TL seviyesindeydi. Beklentimizin altında kalan net faiz geliri ve beklentimizin üstünde gelen net kredi karşılık giderleri açıklanan net kar rakamının beklentimizin altında kalmasına neden olmuştur.

Ücret ve komisyon gelirlerindeki ciddi yükseliş (yıllık: +51.6%), takipteki krediler için toplam karşılık oranının %99 seviyesinde kalması ve takipteki krediler oranının %3.27 seviyesinde yatay kalması finansal sonuçların olumlu başlıkları olarak öne çıkıyor. Olumsuz tarafta ise yüksek kredi büyümesine rağmen net faiz gelirinin, iyileşen kredi/mevduat makasına rağmen, beklentimizin altında kalması ve sermaye yeterlilik oranının çeyreksel bazda 82 baz puan kadar gerilemiş olması söylenebilir.

Açıklanan finansal sonuçların Halkbank hisse fiyatı üzerinde hafif bir baskısı olabileceğini düşünüyoruz. Hisse için 7.43 TL hedef fiyatımızı ve TUT olan önerimizi koruyoruz. Halkbank 12 ay ileriye dönük tahminlere göre 2.39x F/K, 0.20x F/DDçarpanları ve %8.7 öz sermaye karlılığı beklentis ile işlem görmektedir."

14 Mayıs 2019 - 09:07
28

Şeker Yatırım, Halkbank hedef fiyatını 7,73 TL'den 6,18 TL'ye düşürdü.

Şeker Yatırım'ın  konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: "Hedef fiyat 7,73 TL’den 6,18 TL’ye düşürüldü.   

Halkbank 1Ç19 solo finansal sonuçlarında 305 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %3,6 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 392 milyon TL olan tahminimizin ve 393 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %61,4 azalarak %4,3 oranında göreceli zayıf bir ortalama öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Beklentilerden zayıf gelen ücret ve komisyon gelirleri ve diğer gelirler, beklentilerin altında gerçekleşen ticari zarar ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir. Swap fonlaması nedeniyle oluşan 431 milyon TL tutarındaki ticari zarar, KOBİ kredileri destekli güçlü TL kredi büyümesi, göreceli sınırlı kredi-mevduat makası gelişimi, TRY mevduatlardaki pazar payı kaybı, sabit seyreden takipteki krediler rasyosu, İkinci Grup kredi karşılıklarındaki azalma çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Ek olarak TRY190mn tutarındaki ertelenmiş vergi karlılığı olumlu etkilemiştir. Hisse için 23% sermaye maliyeti ve 7% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 7,73 TL olan hedef fiyatımızı 6,18 TL’ye düşürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %21 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,9x F/K (Benzerlerine göre %4 iskontolu) ve  0,21x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %5,6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 1Ç19 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz.  

Göreceli sınırlı kredi-mevduat makası gelişimi. Net faiz marjı çeyreksel bazda 34 baz puan azalarak %2,02 olarak gerçekleşmiştir.

Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%59) marjları negatif etkilerken kredi mevduat makası güçlü kredi TL büyümesi ve azalan fonlama maliyetleri sebebiyle çeyreksel bazda göreceli sınırlı 155 baz puan (VAKBN: 193bp) iyileşme göstermiştir. Kobi kredileri desteği ile TL krediler %10,7 oranında güçlü bir büyüme göstermiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki çeyreksel ve 12 aylık artış oranı %9,4 ve  %51,6 olup banka karlılığını olumlu etkilemektedir. İkinci aşama kredi karşılıklarında düşüş. Takipteki krediler oranı çeyreksel bazda sabit seyrederek %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Kamu bankaları: %2,99). 

Yeni takipteki kredi oluşumu çeyreksel bazda %34 azalarak hız kesmiştir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 20 baz puan artarak %6,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu krediler için ayrılan karşılıklar ise 150 baz puan azalarak %5,5’e gerilemiştir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları ise %73,4 seviyesindedir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 135 baz puan (VAKBN:  267bp) seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye tabanı. Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda 70 puan azalarak  %13,0 ve %10,0 seviyelerine gerilemiştir.  

14 Mayıs 2019 - 09:07
38

AK YATIRIM, HALKBANK HEDEF FİYATINI %18 DÜŞÜREREK 7,00 TL'YE ÇEKTİ, TAVSİYE 'NÖTR'

14 Mayıs 2019 - 09:07
48