Milliyet Pazarlama ve Kent Gıda sorusu

PENDİK’TEKİ ARAZİ DAVASINDAN PARA GELECEK

SORU-MIPAZ hissesinde kısa vadede beklentinizi öğrenebilir miyim?

Maraz

CEVAP-Borsada farklı yatırım tarzı ile kâr etmek ya da kârı artırmak mümkündür. Neticede kazanç elde etmenin tek bir yolu yoktur. Bu itibarla kısa vadeli yaklaşım tarzı ile hareket edilesi de bir yöntem olarak kabul edilmeli. Ancak bu tarz yöntemlerle kazanç elde edebilmenin aynı zamanda belli bir profesyonellik gerektirdiğini de göz ardı etmemeli. Zira bir hisse kısa süre aralığında mali yapısından ziyade günlük piyasa ve hisseyle ilgili gelişme ve haberlerden kaynaklı olarak dalgalanmalar yaşar. Bu anlamıyla şirketin mali yapısı güçlü olsa dahi kısa vadede düşmesi şaşırtmamalı. Aynı şekilde zarar eden bir firmanın hissesinin de kısa vadede yükselmesi mümkün olabilmektedir. Profesyonel yatırımcılar bu dalgalanmaları daha hızlı görme olasılığına sahipken bireysel yatırımcının bu noktada kardan ziyade zarar ihtimali artar. Bu nedenledir ki bireysel yatırımcıların kısa vadeli beklentilerle hareket etmesini önermemekteyiz. Uzun vadeli yatırımlarda bulunurken ise şirketin artan bir gelir ve kârlığa sahip olması riski düşürürken getiri olasılığını yükseltir. Milliyet Pazarlama ise bu noktada istenen koşulardan uzakta bulunuyor. Gelir yaratma noktasında zorlanan şirket, son iki yılda zarar etti. Son 2019 üç aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Mevcut performans göz önüne alındığında yıl sonunda da zarar etmesi pek şaşırtıcı olmayacaktır. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin yüzde 68,42 oranında hissedarı olduğu Pendik’teki arazinin “Orman vasfıyla” Hazine’ye devrolunmasıyla ilgili açılan davada mahkeme firma lehine tazminat ödenmesine karar verdi. Henüz kesinleşmeyen karar gereğince faiz hariç şirkete ödenecek tazminat tutarı 58,2 milyon TL. Söz konusu karar ile şirketin kasasına her ne kadar nakit girişi sağlanacak olsa da asıl önemli olan şirketin faaliyetlerinden dolayı kâr edebilmesi olduğu unutulmamalı. Bu sağlanamadığı taktirde tepki çıkışları yaşansa da güçlü bir hareket beklenmemeli.

24 Mayıs 2019 - 08:47
12

SEKTÖRÜN BÜYÜĞÜ AMA KÂRI DALGALI

SORU-Kent Gıda çok iyi karlara rağmen neredeyse hep aynı hareket ediyor. Sebebi nedir? Spekülatör baskısı mı? Yoksa bilmediğimiz bir olumsuzluk mu var şirket üzerinde?

Mert Altun

CEVAP-Kent Gıda’nın Aralık 2015’ten bu yana fiyat seyri takip edildiğinde düşen eğilim öne çıkmakta. Hisse düşük bir performans ile hareket ediyor. 23 Aralık 2015 günü düzeltilmiş verilerle en yüksek 264,75 TL’ye kadar çıksa da sonrasında düşüş eğiliminin daha baskın olduğunu görebilmekteyiz. Ekim 2018’de en düşük 113 TL’ye kadar gerileyen hisse, şimdilerde 124,50 TL’den işlem görüyor. Şirketin Genel Müdürü İhsan Karagöz’ün basına yansıyan açıklamalarına göre 300 milyon TL tutarındaki pazarda yüzde 49 pay ile sektördeki liderliklerini korumaktalar. Ancak son beş yıllık mali yapısı incelendiğinde kârlı bir yapıya sahip olmakla birlikte güçlü ve istikrarlı bir büyümeden bahsetmenin zor olduğu görülecektir. Bu süre zarfında düşen kârlılık kadar zarar da söz konusu. Bununla birlikte son iki yılda firmanın kârının artmasını olumlu değerlendirmeli. Öte yandan son açıklanan 2019 üç aylık bilançosunda yine kârda düşüş var. Gelirdeki yükselişe rağmen maliyet ve gider kalemindeki artışın daha fazla olması dönem sonunda kârın azalmasında etkili oldu. Aynı ivmenin devam etmesi halinde şirketin yıl sonunda da düşük bir kârlılık gerçekleştirmesi gündeme gelecek. Kârdaki düşüş ise hisse üzerinde ilave bir baskıya neden olacaktır. Tüm bunlardan ayrı olarak hissenin borsada işlem gören kısmının hayli düşük olduğunu görmekteyiz. Oran yüzde 0,5 ile sınırlı. Halka açık kısmın ise yüzde 93,62’si HSB Bank’ın saklamasında bulunuyor. Bu itibarla aktif bir pazarın olmaması hissedeki fiyatın da tam olarak piyasa koşullarında oluşmasına mani olabileceğini göz önünde bulundurmalı.


24 Mayıs 2019 - 08:47
22