Marmaris Altınyunus ve Özak GYO sorusu

İMAR PLANI BEKLENİYOR

SORU-Marmaris Altınyunus’un Antalya’daki otelin yeniden yapılması işi ne durumda? Otel biterse hisseye yansıması nasıl olur?

Hakkı Bayar

CEVAP- Marmaris Altınyunus 2013 yılından bu yana Antalya’da bulunan Talya otelinin yerine yenisini yapmak istiyor. Bu amaçla gerekli girişimlerde bulunsa da henüz sonuç alabilmiş değil. Konuyla ilgili olarak her ne kadar gerekli imar planları yapıldıysa da söz konusu imar planın iptali için açılan dava kabul edilirken mahkeme imar planını iptal etti. Hem belediye hem de şirketin mahkeme kararına istinaf yolu ile yaptığı itiraz başvuru kabul görmezken dosya şimdilerde temyiz aşamasında bulunuyor. Şirket ise daha fazla zaman kaybı yaşanmaması gayesiyle verilen mahkeme kararıyla uyumlu yeni bir imar planı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvurdu. Gelinen aşamada firma henüz imar planı aşamasını geçebilmiş değil. Öte yandan kabul edilecek yeni planın da yargıya götürülme olasılığı göz önüne alındığında sürecin bir süre daha zaman alacak.

Şirketin mali yapısı incelendiğindeyse gelirindeki rutinde bir değişim olmadığı gözleniyor. 2018 yıl sonu kârında artış yaşanmasındaysa finansal gelirler kaleminde gözlenen yükseliş etkili oldu. Kârdaki artış olumlu değerlendirilse de asıl önemli olanın satış gelirinden gelecek esas faaliyet kârı olduğu göz ardı edilmemeli. 

26 Nisan 2019 - 08:52
12

MESAFELİ DURUŞ SÜRÜYOR

SORU-Özak temmuza kadar tahminen sizce kaç olur?

Akif Kıran

CEVAP-Borsada kısa vadeli beklentilerle hareket etmek her zaman için riski yükselteceği gibi istenen sonuca ulaşma ihtimalini de düşürecektir. Bunun temel nedeni kısa vadeli fiyat hareketlerinin öngörülme olasılığının daha zor olmasıdır. Bir şirket, mali olarak daha güçlü ve sürekli olarak kârını artıran bir niteliğe sahip olsa dahi kısa zaman aralıklarında hissenin çıkışını istikrarlı şekilde devam ettirmesi söz konusu olmayacaktır. Bunda günlük dalgalanma ve haberlerin kısa süreli oluşan fiyat üzerinde daha fazla etkili olmasının rolü bulunuyor. Söz konusu durum güçlü mali yapıya sahip olunmasına rağmen hisselerde düşüşlerin pekala oluşmasına yol açabilmektedir. Öte yandan şirketin gelir ve kârlılığını düzenli olarak artırması uzun vadede çıkış ivmesinin sürmesine imkan verecektir. Özak GYO hissesini de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Şirket, son iki yıldır oldukça iyi bir kârlılık açıklıyor. Ancak firmanın içinde yer aldığı sektöre yönelik yatırımcının mesafeli duruşu bu hisseyi de olumsuz yönde etkiliyor.

Hissenin halihazırda fiyat kazanç oranı 1,64 seviyesinde bulunuyor. Oran oldukça düşük görünmekle birlikte uzun süredir benzer seviyelerde kaldığını hatırlatmak isteriz. Bu durum sektöre olduğu kadar bu hisseye yönelik de yatırımcının temkinli duruşunu koruduğu anlamına geliyor.

26 Nisan 2019 - 08:52
22