Her hisse uzun vadede kazandırır mı

DÜŞÜŞ DÜZELTME NİTELİĞİNDE

SORU- Borsaya uzun vadede yatırım yapmak istiyorum.10-20 yıl Egeser kazandırır mı?  Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. 

Ahmet Işık 

CEVAP-Borsada uzun vadeli bakış açısı ile hareket etmek kazanma potansiyelini artıracağından doğru bir yaklaşım olduğunu belirtmek isteriz. Ancak tek başına uzun vadeli yatırımda bulunmak kazanç elde etmek için yeterli olmayacağını hatırlatmak isteriz. Asıl önemli olanın büyüyen firmaların takip edilmesinden geçtiğini göz ardı etmemekte fayda var. Eğer bir firma gelir ve kârlılığını düzenli olarak artırabiliyorsa buna bağlı olarak hissenin değerinin de yükselme olasılığı güçlenecektir. Bu nedenledir ki bir hissenin alınıp bekletilmesi tek başına kazanç sağlamayacaktır. Ayrıca her bilanço döneminde gelir ve kârlılığın seyrinin takip edilmesi önemlidir. Verilerde bir bozulmanın yaşanması halinde uzun vadede bunun kalıcı olup olmadığı hissenin yönelimini belirleyecektir. Yönelimde değişim yaşandığında daha açık bir ifade ide gelir ve kârlılıkta bozulma görüldüğü noktada hisseyi değiştirebilmek önemli. Aksi taktirde bir hissenin alınıp sorgusuz sualsiz uzun yıllar elde tutmak tek başına kazanç getirmeyecektir.

Ege Seramik ile ilgili yatırımda bulunurken de söz konusu bakış açısını göz ardı etmemeli. Şirkete yatırımda bulunulacak olması halinde güncel durumu kadar sonraki dönemlerde de mali yapısı düzenli olarak takip edilmeli.

Şirketin son beş yılda hem gelirini hem de kârını düzenli artırması olumlu bir gelişme olup bu durumun hissenin fiyatında da yansımasını bulduğunu görebilmekteyiz. Hisse, uzun vadede yükselen kanal içinde hareket ediyor. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında en yüksek 4,98 TL’yi test ederken sonrasında düzeltme hareketinde bulundu. Halihazırda düzeltme hareketi devam etmekle birlikte hisse, uzun vadede yükselen kanal içinde yer alıyor. Öte yandan firmanın 2016 yılı ilk yarıda kârını düşürdüğü de gözden kaçmamakta. Gelirlerindeki artışın sürmesine rağmen maliyet kaleminin yükselmesi firmanın kârını geriletti. Yılın ilk çeyreğinde başlayan kârdaki düşüşün ikinci çeyrekte de devam etmesi fiyata da olumsuz yönde yansıdı.

Hissede geçtiğimiz nisan ayından bu yana yaşanan düşüşün düzeltme kapsamında kalabilmesi için kârdaki artışın devam edebilmesi şart.

 

16 Eylül 2016 - 09:18
12

BORSADA GETİRİNİN GARANTİSİ YOKTUR

SORU- 12 bin TL Asil Çelik alsam üç ayda ortalama ne kadar kazandırır? 

Ruhi Özgün 


CEVAP-Borsada gerçekleştirilen yatırımlar sabit getirili enstrümanlardan farklıdır. Sabit getirili enstrümanlar zamana bağlı olarak her halükarda bir getiri sağlarken borsada gerçekleştirilen hisse alımının neticesinde hissenin fiyatı düşebileceği gibi çıkabilir de. Bu anlamıyla bir hissenin belli bir zaman kesitinde ne oranda çıkacağını söyleyebilmek mümkün değildir. Hissenin temsil ettiği firmanın sektöründe bilindik ve kârlı olması dahi söz konusu sonucu değiştirmeyecektir. Bu nedenledir ki sabit yatırımlardan farklı olarak borsada gerçekleştirilen her alımın neticesinde kazanç elde etme ihtimali kadar kaybetme riskinin de bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Yatırımcıların bu bilinçle hareket etmesi alınan riskin de bilincine varmasına imkan tanıyacaktır. Kuşkusuz bu noktada asıl önemli olan alınan riski düşürmek ve minimize edebilmektir. Bunun yolu ise büyüyen firmalara ait hisselerin tercih edilmesinden geçecektir. Sonuçta gelirini ve kârını artıran firmalara ait hisseler, uzun vadede diğer firmalara ait hisselerden daha fazla yükselme potansiyeline sahiptir. Asil Çelik’i değerlendirirken de bu bakış açısını göz ardı etmemeli. 

Şirketin mali yapısı kârlılıkta istikrarsız bir yapıya sahip olduğunu göstermekte. Geçtiğimiz yıl kârını düşüren firma, 2016 yılının ilk yarısında da düşüşünü sürdürdü. Aynı ivmenin devam etmesi halinde bu yıl sonunda da gerilemenin sürmesi şaşırtıcı olmayacak. Firmanın kârını istikrarlı şekilde artırabilmesi önemli.

16 Eylül 2016 - 09:18
22