İŞGYO ve ESCOM sorusu

DÜŞÜK FİYATTA SEKTÖR ETKİSİ

SORU-Yılbaşından bu yana bir endeksin hareketine bir de ISGYO’ya bakıyorum. Hissenin fiyatı endeksin gerisinde kaldı. f/k oranı da düşük? Neden?

Ahmet Ceyhan

CEVAP-Borsada işlem gören hisselerin tamamının endekse paralel bir hareket sergilemesini beklemek doğru olmayacaktır. Zira birebir endekse benzer dalgalanmalarda bulunan hisseler olabildiği gibi endeksten hızlı ya da yavaş hareketlenmelerde bulunanlar da olabilmektedir. Diğer taraftan belli bir ivmeyle hareket eden hissenin hareket tarzının her zaman için aynı davranış şeklini göstermeyeceğini de göz ardı etmemeli. Bu anlamıyla düzensiz bir dalgalanma da pekala mümkün olabilir. Tüm bunlardan ayrı olarak BIST 100 Endeksinin yıl başından bu yana yüzde 4,54 artış kaydettiği görülmekte.

Aynı süre içinde İş GYO ise 9,26 oranında geriledi. Şüphesiz bunda hissenin içinde yer aldığı sektörün yaşadığı dalgalanmanın da etkisi bulunuyor. Zira hissenin içine yer aldığı BIST GYO Endeksi Temmuz 2017’den bu yana sürekli olarak geriliyor. Endeksi 25 Temmuz 2017 günü en yüksek 47.663’ü görürken şimdilerde 28.944 seviyelerinde bulunuyor. Bu anlamıyla İş GYO’nun performansı belki BIST 100 Endeksine göre vasat kalsa da BIST GYO Endeksinin performansı ile kıyaslandığında anlaşılır kabul edilecektir. Öte yandan hissenin fiyat kazan oranın sektör ortalamasının altına olması olumlu bir gösterge olarak değerlendirilse de söz konusu durumun süreklilik arz ettiğini gözden kaçırmamalı. Bu itibarla f/k oranının ortalamaların altında kalması alım için tek başına gösterge olarak değerlendirilmemeli.

02 Mayıs 2019 - 08:31
12

YAKIN İZLEME PAZARI UYARISI ALDI

SORU-ESCOM’da oluşan zarara göre hissenin fiyatı doğru seviyede mi? Bu zarara bu fiyat sizce mantıklı mı?

Orkun Gümüş

CEVAP- Her firmanın temel gayesi kâr etmek olsa da gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda kâr etmeleri kadar zarar üretmeleri de mümkündür. Gerçekleşen faaliyetin neticesinde zarar oluşsa da şirket gelir yaratabildiği ve bu geliri artırabildiği oranda kâra geçmesi mümkün olabilecektir. Bu noktada şirket için asıl sorun öncelikle gelir üretebilmektir. Escort Teknoloji’yi bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Şirket uzun süredir kayda değer bir gelir üretemiyor. Brüt satışları son beş yılda 2 milyon TL’nin gerisinde kaldı. 2018 yılı öncesi oluşan kârlar diğer faaliyet kaleminden elde edilen gelirle oluşuyordu. Şirket 2018 yılında diğer faaliyet kaleminden gelir elde edemeyince dönem sonunda zarar açıklamak zorunda kaldı. Firmayla ilgili gelişmeler takip edildiğinde gelirini artıracak bir işaret gözlenmiyor. Söz konusu durum hissenin fiyatının nominal değerinin altına kalmasında etkili oluyor. Tüm bunlardan ayrı olarak bağımsız denetim firması gerek 2017 gerekse 2018 yıl sonu bilançolarına ilişkin görüş bildirmekten kaçındı. Borsa Yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirme neticesinde 12 Nisan 2019 günü yaptığı açıklamayla şirketi uyarma gereği duydu. Escom’a bu yılın altı aylık bilançosuna kadar süre tanırken durumunu düzeltememesi halinde Yakın İzleme Pazarı’na alacağını duyurdu. Şirketin altı aylık mali tablolarını yayınlamasının ardından Borsa Yönetimi yeniden değerlendirmede bulunacak.

02 Mayıs 2019 - 08:31
22