9 hisse için hedef fiyat tavsiyesi

JP MORGAN, İŞ BANKASI C İÇİN HEDEF FİYATINI 7,20 TL'DEN 7,60 TL'YE YÜKSELTTİ

11 Şubat 2019 - 09:04
19

Vakıf Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 6,78 TL, tavsiyesini 'Al' olarak korudu.

Vakıf Yatırım'ınkonu ile ilgili raporunda şöyle denildi:  

"İş Bankası (ISCTR) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %14,6’ya çıktı (+)

İş Bankası 4Ç18 için beklentimizin %75, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %46 üzerinde 2,2 mlr TL (çeyreksel +%77, yıllık +%192) net kar açıkladı. 

Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderlerinin yanı sıra çözülen 350 mn TL’lik serbest karşılık net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur. 4Ç18’de bankanın artan TÜFEX gelirlerine karşın TL kredi-mevduat makasında görülen daralma nedeniyle düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre 24 bp düşüş göstermiştir. 

Bankanın 4Ç18’de sektöre paralel kredi hacminde görülen daralmanın yanı sıra hem TL hem de YP ($) bazda mevduat hacminin hızlı artması sonucunda 3Ç’de %119 olan toplam kredi-mevduat oranı 4Ç’de %106’ya geriledi. 

İş Bankası’nın 3Ç’de %12,2 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 4Ç18’de %14,6 düzeyine ulaşmıştır. (Çözülen serbest karşılık hariç: %13,8) 

Bankanın 4Ç18 sonuçlarının piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,78 TL olan hedef fiyatımızı ve uzun vadede “AL” önerimizi korurken, hisse performansını göz önünde bulundurarak kısa vadede “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz."

11 Şubat 2019 - 09:04
29

Şeker Yatırım, İş Bankası hedef fiyatını 4,92 TL'den 5,98 TL'ye yükseltti.

Şeker Yatırım'ın  konu ile ilgili raporunda Banka için 'TUT' tavsiyesinin korunduğu belirtildi.

Değerlendirmenin ayrıntıları şu şekilde:

"İş Bankası 4Ç18 solo finansal sonuçlarında 2,196 milyon TL net karaçıkladı. (Çeyreksel bazda %77,3 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,512 milyon TL olan tahminimizin ve 1,502 milyon TL olan piyasa beklentisinin %45 ve %46 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı geçen yıla göre güçlü bir şekilde artarak %14,6 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek gelen ticari zarar, beklentilerden düşükgerçekleşen beklenen zarar karşılıkları ile faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir.

350 milyon TL tutarında serbest bırakılan karşılık, kredi mevduat makasındaki göreceli zayıf seyir, güçlü ücret ve komisyon gelirleri,takipteki krediler rasyosundaki sınırlı artış, ikinci grup kredilerin ağırlığındaki 220 baz puan artış, mevduatlardaki güçlü büyüme, TL kredi mevduat rasyosundaki iyileşme ve yüksek seyreden ticari zarar çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

Swap maliyetleriyle düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 125 baz puan azalarak %2.79 olarak gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli kağıt getirilerindeki artış (+%37) sınırlı da olsa marjları pozitif etkilerken kredi mevduat makası çeyreksel bazda önemli ölçüde 303 baz puan daralmıştır (Özel bankalar ortalaması: 170 baz puan).

Net ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü büyüme devam etmektedir. Ücret ve komisyon gelirlerindeki 12 aylık artış oranı%30,6 olup özel mevduat bankalar ortalaması %28.1’in üzerindedir.Aktif kalitesi tarafında takipteki krediler rasyosu çeyreksel bazda göreceli sınırlı (70 baz puan) artarak %4.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran özel bankalar ortalaması olan %4,5’in altında seyretmektedir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplamkrediler içindeki ağırlığı 220 baz puan artarak %12,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 194 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları ise 3Ç18’deki 57.5% seviyesinden 58.7% seviyesine yükselmiştir. (Özelbankalar: %67). Son olarak banka muhtemel riskler için ayırdığı 350 milyon TL serbest karşılığı iptal etmiştir.

Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda sırasıyla 90 ve 50 baz puan azalarak %16,5 ve %13,7 seviyelerine gerilemiştir.

Hisse için 23.5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 4,92 TL olan hedef fiyatımızı 5,98 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %10 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,9x F/K (Benzerlerine göre %18 iskontolu) ve0,43x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. Hissenin benzer bankalara göredeğerleme iskontosunun orta vadede devam edebileceğini bekliyoruz."

11 Şubat 2019 - 09:04
39

Ak Yatırım, İş Bankası C için tavsiyesiNİN 6,30 TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' olduğunu belirtti.

Ak Yatırım'ın  konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: 

"İş Bankası (Devamı): Ancak rakiplerin uyguladığı yaklaşım uygulansaydı faiz geliri 560 milyon TL daha yukarıda olacaktı. Bununla birlikte İş Bankası enflasyonda gerileme beklenen 2019 yılı için rakiplerinin aksine TÜFE'ye endeksli tahvil getirisinde %20 düzeyinde artış öngörüyor.

2018 sonuçları İş Bankası'nın muhasebe farklılığı nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldığı TÜFE faiz gelirlerinden kaynaklanan eksi farkı karşılık tarafında optimizasyon sağlayarak giderdiğini ve böylece Sermaye Oranlarını desteklediğini ortaya koyuyor. Bankanın 2019 yılında ise özellikle TÜFE'ye endeksli tahvil getirisi açısından olumlu ayrışacağı ve aktif kalitesi tarafında maliyetlerin öngörüldüğü şekilde tutulması halinde düzeltilmiş öz kaynak kârlılığının hedeflenen %16 - %17 aralığında gelebileceğini tahmin ediyoruz.

Bu durumda bankanın net kârı için 6,8 milyar TL olan öngörümüz yukarı potansiyel taşıyor. İş Bankası için 12 aylık fiyat hedefimiz 6,30 TL düzeyinde bulunuyor ve hisse için "Endeksin Üzerinde Getiri" görüşümüz bulunuyor." 

11 Şubat 2019 - 09:04
49