Hareketlenmesi muhtemel hisseler 07/06/2019

BIZIM

07 Haziran 2019 - 10:07
14

KOZAA

07 Haziran 2019 - 10:07
24

TAVHL

07 Haziran 2019 - 10:07
34

TCELL

07 Haziran 2019 - 10:07
44