Günün önemli şirket haberleri 16/5/2019

BALATACILAR'IN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2019 YILI İLK ÇEYREK DÖNEM NET ZARARI 338.620 TL

16 Mayıs 2019 - 08:18
16

Eczacıbaşı Yatırım Holding, Kaynak Tekniği'nde bulunan kendi ve Eczacıbaşı Holding paylarının Lincoln Electric'e satışı için sözleşme imzalandığını bildirdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sermayesinin % 50'sine Lincoln Electric France S.A.S, % 33.68'ine  Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve % 15.86'sına Şirketimizin sahip olduğu Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kaynak Tekniği) 'nin toplam  4.835.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin ve  Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (% 49.54),  Lincoln Electric France S.A.S'ye satılması amacıyla bugün (15.05.2019) bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Payların devrinin gerçekleştirilebilmesi Rekabet Kurulu onayına tabi olup, izin başvurusu yapılacak ve kapanış Rekabet Kurulu izninin alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Pay devir sözleşmesinde yer alan esaslar uyarınca, Kaynak Tekniği'nin Şirketimizin payına düşen tahmini pay devir bedeli  11.281.260 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 

Şirketimizin payına düşen tahmini pay devir bedeli, kapanış tarihinde Şirketimize ABD Doları üzerinden ödenecek olup, bu bedel, kapanış tarihinden itibaren 40 gün içerisinde düzenlenecek kapanış bilançosu dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutularak nihai pay devir bedeli belirlenecektir.

Nihai pay devir bedeli ile tahmini pay devir bedeli arasındaki farkın pozitif olması durumunda, Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkı en geç 5 iş günü içerisinde Lincoln Electric France S.A.S tarafından Şirketimize ödenecek, negatif olması durumunda  Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkı en geç 5 işgünü içerisinde Şirketimiz tarafından Lincoln Electric France S.A.S.'e geri ödenecektir.   

Söz konusu satış işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 6(1) maddesinde belirtilen kriterleri sağlamayacağından (*) ve 6(3) maddesi kapsamında yapılan değerlendirme çerçevesinde, önemli işlem olarak değerlendirilmemektedir. 

Süreçte kesinlik kazanan hususlarla ilgili olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

(*) İşleme konu malvarlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin (30.584.696 TL) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının % 1.43, devredilecek mal varlığı unsurunun 31 Aralık 2018 yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının ( 0 TL) son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının %0 olması ve satış bedeli  (İşlem tutarı) henüz kesinleşmemekle birlikte yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan 795,8 milyon  TL tutarındaki ortaklık değerinin %50'sine ulaşması öngörülmediğinden,  önemlilik kriterlerini sağlamamaktadır.   

(**) Satış bedelinin daha sonra kesinleşecek olması ve satış bedelinin ABD Doları olarak belirlenmesi sebebiyle, işbu özel durum açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanması gereken oran ve bilgiler ilgili tarihlerde kamuya açıklanacaktır."

16 Mayıs 2019 - 08:18
26

Boyner Holding A.Ş. tarafından halihazırda ortak kontrolü altında bulunan Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruldu. 

İşlem kapsamında ayrıca “Altınyıldız Classics” markasının mülkiyeti de Boyner Holding A.Ş. tarafından devralınacak.  


16 Mayıs 2019 - 08:18
36

AKİŞ GYO'NUN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2019 YILI İLK ÇEYREK DÖNEM NET KARI 15.618.459 TL

16 Mayıs 2019 - 08:18
46