FM İzmit Piston ve Koç Holding sorusu

HAKİM HİSSEDAR DEĞİŞİKLİĞİ DE YETMEDİ

SORU (1) - FMIZP hissesinden hiçbir umudum kalmadı. Beklemekten yoruldum. Satmaya niyetim var. Ne dersiniz satmam doğru olur mu?

Bulut 

CEVAP - Bir hisseye yönelik beklentinin oluşabilmesi farklı gerekçelere dayanabilir. Kısa vadede piyasalardaki bir gelişme ya da şirketle ilgili bir haber hisseye ilgiyi artırabileceği gibi uzun vadede şirketin gelir ve kârlılığını düzenli artırması da ilginin devamlı şekilde korunmasına yol açabilmektedir. Şüphesiz piyasada istisnai durumların yaşandığı da gözlemlenebilmektedir. Şirketin gelir ve kârlılığında yaşanan düzenli artışa rağmen yatırımcının farklı nedenlerden dolayı rağbet gösterme noktasında tereddütlü kaldığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. FM İzmit Piston hissesi de bunlardan birisidir. Şirket son üç yılda gelir ve kârlılığını düzenli şekilde artırmasına rağmen yatırımcı ilgili zayıflıyor. Hisse son olarak Şubat 2018’de düzeltilmiş verilerle en yüksek 24,02 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde de 16,25 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hisseye ilginin zayıfladığını düşen fiyat kazanç oranından da gözlemleyebilmekteyiz. Fiyat kazanç oranı son üç yılda sürekli gerileyen hissenin son kapanışına göre 6,02 olan f/k oranı son üç yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Söz konusu durum hisseye ilginin zayıfladığının bir tür göstergesi olarak nitelendirilmeli. İlgideki zayıflığa rağmen hissenin ucuz olduğunu söylemek ise zor. Zira piyasa defter değeri standartların hayli üzerinde ve 4,14 seviyesinde bulunuyor. Tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde ise yatırımcının hisseye yönelik kafa karışıklığının devam etmesine yol açtığını bunun da hisse üzerinde baskıya neden olduğunu göstermekte. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketle ilgili yakın tarihli en önemli gelişme nihai hakim hissedarın değişimiyle ilgili. Açıklama şirketin yüzde 85 hissedarı konumundaki FM Powertrain’in yüzde 50 ortağı FM Germany Holdıng tarafından 5 Ekim 2018 günü yapılırken FM şirketler grubunun Tenneco INC’ye geçtiğini bildirdi. Ancak hakim hissedar değişimine rağmen hissede kayda değer bir hareket yaşanmadı. Bu durum yatırımcının hisseye yönelik beklentisinin değişmediği şeklinde yorumlanmalı.

04 Ocak 2019 - 09:07
12

YABANCI AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

SORU (2) - Kchol hissesi düşüşe devam eder mi? Kısa veya uzun vadede karlı mıdır? Almak doğru bir seçim midir? 

Yeşim Özer 

CEVAP - Ocak 2018’de düzeltilmiş verilerle en yüksek 18,86 TL’yi test eden Koç Holding, sonrasında gelen satışlarla geriledi. Hisse bir ara 12,35 TL’ye kadar inse de şimdilerde 13,80 TL seviyelerinde işlem görüyor. Satış baskısının devam etmesi halinde hissenin tekrar 12’li fiyat seviyelerine gelmesi söz konusu olabilecektir. Bunun olmaması için satıcıların aktif olmaması önemli.

Takas verileri takip edildiğinde özellikle Haziran-Eylül 2018 döneminde yabancıların alım yönlü işlemlerde bulundukları gözleniyor. Sonraki aylarda ise alımların durduğu gözlenmekte. Yıl bazında bakıldığında da halka açık kısım içindeki yabancı payının iki puan azaldığını görmekteyiz. 2018’in ilk günü halka açık kısmın yüzde 80,87’si yabancı yatırımcı saklamasında bulunurken bu oran 20 Aralık 2018 günü yüzde 78,83’e geriledi. Yabancı saklamasında bir miktar azalsa da halihazırda ağırlıklı kısmının yabancı saklamasında bulunduğu görülmekte. Yabancıların her şeye rağmen satış noktasında fazla istekli davranmamaları düşüşün sınırlı kalmasına yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hissenin piyasa göstergeleri de bunu teyit eder nitelikte. Son kapanışına göre fiyat kazan oranı 7,14 seviyesinde bulunurken sektör ortalaması 5,74 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu durum sektöre göre yatırımcının hisseye yönelik beklentisinin daha fazla olduğunu gösteriyor.

04 Ocak 2019 - 09:07
22