Egeli Co ve Akbank sorusu

KOTTA KALMA ÜCRETİNİ ÖDEYEMEDİ

SORU- Egeli Co A.Ş.’nin üç adet hissesi mevcut. Hangisine yatırım yapayım? Egcyo hissesi uygun mudur? 

Engin Şahin 

CEVAP- Borsada tercih edilen farklı risklere denk gelen hisse senetleri bulunmaktadır. Önemli olan yatırımcıların aldıkları riskin ağırlığını görmeleridir. Kuşkusuz borsada risk kaçınılmazdır. Önemi olan ise alınan riskin gereksiz olup olmadığıdır. Sürekli zarar eden ya da küçülen bir firmaya ait hissenin satın alınması bu noktada gereksiz risk kategorisine girecektir. Riskin bu kategoriye girmemesi için firmanın kâra döneceğine dair ciddi ve güçlü bir işaret gözlenebilmelidir. Kârlı ve uzun vadeli bir iş bağlantısı ya da ortaklık yapısının değişimi veya güçlü bir gruba dahil olması örnek babında kâra geçeceğine dair işaret olarak görülebilir. Ancak zarardan kâra geçeceğine dair herhangi bir işaret yoksa zarar eden bir firmaya yapılacak yatırımı risk olarak değerlendirmek hafif kacaktır. Bu tür bir işlem ancak gereksiz risk kategorisine girecektir. Neticede borsada her zaman için yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak hisseler yukarı aşağı salınımda bulunurlar. Ancak uzun vadede sürekli zarar eden bir şirkete ait hissenin çıkma koşulu olmayacaktır. Şüphesiz spekülatif ya da yapay fiyat oluşumlarına bağlı olarak çıkışlar yaşanabilir. Ancak normal piyasa koşullarında böylesi bir hareket ilave baş ağrısı yaratacağı göz ardı edilmemeli. Egeli&Co Tarım Girişim hissesine bu noktada temkinli yaklaşmakta yarar var. Şirket sürekli zarar üreten bir yapıya sahip ve geliri bulunmuyor. Özsermaye henüz eksiye dönmemekle birlikte ilk çeyrekte de zarar açıklaması halinde özsermayesinin eksiye dönme ihtimali hayli yüksek. Şirket ise 29 Mart 2020 günü yaptığı açıklamada reel piyasa değerleri ile mevcut aktiflerin değerlendirildiğinde aktiflerin yükümlülüklerini karşılamaya yettiğini belirtti. Ancak bu durum Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören hissenin pazarında bir değişime yol açması beklenmemeli. Nominal değerinin hayli altında işlem gören şirketin gelir yaratamaması göz önüne alındığında mali yapısının düzelme şansı hayli düşük. Tüm bunlardan ayrı olarak Borsa İstanbul’a kotta kalma ücreti ödemediği için 12 Mart 2020 günü uyarı aldığını da not etmekte yarar var. Firmanın ücretini ödememesi halinde kottan çıkarılması gündeme gelecektir.    

31 Mart 2020 - 09:09
12

KÂRI OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARACAK

SORU- Akbank hissesinin ay içerisindeki görünümü ne olabilir? Bulunduğumuz hafta içerisinde hangi seviyeyi görebilir?

Yusuf Ömeroğlu 

CEVAP- Hisse senedi piyasasında genel bir düşüş söz konusu. Bütün hisseler gibi Akbank da iki ay içerisinde ciddi bir değer kaybı yaşadı. Fiyatı 22 Ocak 2020 günü en yüksek 8,99 TL’yi test ederken sonrasında hızla geriledi ve mart ayının ikinci yarısında 5,05 TL’ye kadar indi. Şimdilerde ise 5,51 TL’den işlem görüyor. Hissenin şimdilerde işlem gördüğü fiyat, önemli destek bölgesine denk geliyor. Yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle mevcut seviyelerde bir süre oyalansa da daha aşağı kayması için güçlü bir ikinci dalganın gelmesi gerekecektir. Böylesi bir olasılık her ne kadar ihtimal dahilinde olsa da gerçekleşmesi için güçlü bir nedenin varlığını gerektirecektir. Örneğin tedbirlerin beklenenden daha uzun süreye yayılması buna gerekçe olabilir. Bununla birlikte gelinen seviyeler daha ziyada alım bölgesi olarak öne çıkıyor Ancak kısa vadeli beklentilerle gerçekleştirilecek alımların her zaman için riski yükselteceği unutulmamalı. Güçlü ve kârlı firmalar da olsa piyasaların henüz önünü görememesi kısa vadede bir çıkış olasılığını da belirsiz kılıyor. Bu da kısa dönemli işlemlerin riskini yükseltmekte. Beklenen çıkışların gerçekleşmemesi halinde zorunlu satışlardan kaynaklı zararların yaşanmasına sebep olabilecektir. Bu nedenle kısa sürekli al sat beklentisi ile hareket edilmemesi doğru olanıdır. Tüm bunlardan ayrı olarak bankanın son iki yıldır kârını düşürdüğünü not etmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl oluşan kârı ise ortaklara dağıtmayarak olağanüstü yedeklere aktaracağını duyurdu. Söz konusu kararın alınmasında BDDK’nın bankların özkaynak yapılarını güçlü kılınması ve kâr payı dağıtmaması yönündeki tavsiyesinin etkili olduğu anlaşılıyor.

31 Mart 2020 - 09:09
22