Edip Gayrimenkul ve İşbir Holding sorusu

ZARAR FİYATI BASKILIYOR

SORU- Edip hakkındaki cevapları okudum gayet mantıklı cevaplar, tamam ama böyle beklentisiz her türlü spekülasyona açık bir hisseyi hala neden Gözaltı Pazarı’na atıp küçük yatırımcının kandırılmasını önlemiyorlar? Serbest piyasa demeyin bana, serbestiz diye aklından zoru olanlar hariç incir yaprağı ile sokağa çıkmıyor...!! Akıl var mantık var kağıt mendillik bir senet şu haliyle, yazık…

Seko

CEVAP- Borsada işlem gören firmalardan mali durumu iyi olanlar olabileceği gibi istikrarsız bir niteliğe sahip olan veya zarar edenler de bulunabilir. Bu noktada yatırımcıların seçici olmasını bilmesi ve gereksiz risklere girmemesi doğru olanıdır. Bununla birlikte yatırımcıların farklı yaklaşım tarzına sahip olması ve farklı riskleri üstlenmesi mümkündür. Serbest iradeleriyle hareket eden yatırımcıların risklerini gereksiz yere yükseltmemesi ise mantıklı olanıdır. Şüphesiz son noktada kararı yatırımcının kendisi verecektir. Edip Gayrimenkul’ü de bu kapsamda değerlendirmeli. Ana Pazar’da işlem gören hissenin koşularının değişmesi halinde bir başka pazara alınma olasılığı her zaman için mümkündür. Bir hissenin eski adıyla Gözaltı Pazarı yeni adıyla Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına şartları oluşması halinde Borsa Yönetimi karar verecektir. Edip Gayrimenkul için böylesi bir karar olmadığı gibi bu yönlü bir karar alınacağına dair bir işaret de söz konusu değil.

Tüm bunlardan ayrı olarak Edip Gayrimenkul’ün fiyat seyri takip edildiğinde Kasım 2017’de en yüksek 1,93 TL’yi test ettiği ve sonrasında hızla değer yitirerek nominal değerinin altına kaydığı gözlenmekte. 16 Mayıs 2018 günü ise kapanışını 87 kuruştan tamamladı. Düzensiz bir kârlılık yapısına sahip olan şirket, geçtiğimiz yıl zarar ederken bu yılın ilk çeyreğinde de zararını sürdürdü. Aynı ivmenin devam etmesi halinde yıl sonunda da zarar kaçınılmaz olacak. Oluşan zarar ister istemez hisse üzerinde baskıya neden olurken fiyatın da gerilemesine yol açıyor.

17 Mayıs 2018 - 08:37
12

KÂRLILIĞI İLE FİYATI UYUMSUZ

SORU-ISBİR’in SİP’ten çıkması için hangi şartlar gerekli? Teşekkür ederim.

Mehmet Aydın

CEVAP- Önceki adıyla Serbest İşlem Platformu (SİP) şimdiki adıyla Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP), halka açık statüde olup, hisseleri borsada işlem görmeyen şirketlerden, Kurul tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilen hisselerin bulunduğu bir platformdur. Burada işlem görüp de koşulları uygun olanlar diğer pazarlara geçmeleri mümkündür. Bu noktada hissenin koşullarını sağlaması halinde Ana Pazar ya da Yıldız Pazar’a geçmesi her zaman için gündeme gelebilecektir. İşbir Holding de halihazırda PÖİP’de işlem görmekte ve burada işlem görmesinden dolayı D grubu risk kapsamında yer almakta. Hissenin diğer pazarlardan birine geçmesi ise gündemde değil.

Şirketin mali yapısı incelendiğinde düzenli bir karlılık yapısına sahip olmadığı gözlenmekte. Henüz ilk çeyrek bilançosunu kamuyla paylaşmayan firma 2017 yıl sonunda gelirindeki artışa bağlı olarak kâra döndü. Bir önceki yıl ise zarar etmişti. Hissenin fiyat seyri takip edildiğinde de Eylül 2017’ye kadar uzunca bir süre taban seviyelerde hareket ettiği ve sonrasında yukarı yönlü bir hareketi gözlendi. Ancak bu çıkış uzun ömürlü olmadı ve geçtiğimiz mart ayından bu yana tekrar taban seviyesine doğru bir gerileme söz konusu. Hissedeki değer kaybına rağmen fiyatın düşük olduğunu söylemek zor. Firmanın kârını artırması çıkış için uygun zemin yaratacak olsa da önemi olanın kârlılığın istikrarlı şekilde büyütülmesi olduğu unutulmamalı.

17 Mayıs 2018 - 08:37
22