Carrefoursa ve Tek-Art Turizm sorusu

ZARAR AYNEN DEVAM EDİYOR

SORU- Carrefour’un olası bir satış sonrası hisse değeri nereye kadar artabilir?

İlhan Demirhan

  CEVAP- Sermayesinin yüzde 50,61’i Sabancı Holding’e ait olan Carrefoursa’nın mali performansında bu güne kadar arzu edilen düzelme gerçekleşemedi. Şirket son dört yıldır zarar ediyor. 2018 faaliyet döneminde gerçekleşen zarar tutarı azalsa da kâra geçilememiş olması ciddi bir sıkıntı kaynağı. Son açıklanan 2019 üç aylık bilançosundaysa zararın tekrar arttığı ve 100 milyon TL seviyesine yaklaştığı gözleniyor. Diğer faaliyet gideri ile finansal giderlerdeki artış yıl sonunda zararın tekrar artacağı yönünde güçlü sinyaller veriyor. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı ise 781 milyon TL’nin üzerine çıktı. Açıklanan ilk çeyrek bilançoya göre özsermaye eksiye dönmüş bulunuyor. Bu da ister istemez hisseyi olumsuz yönde etkiliyor. Firma ise sahip olduğu varlıklar üzerinden hazırlattığı değerleme raporuyla özkaynağının 303.5 milyon TL seviyesinde olduğunu açıklarken sermayesini koruduğunu duyurdu. Şirketin reel değerler üzerinden özsermayesini koruması önemli olsa da kâr edilememesi yatırımcı nezdinde sıkıntının devam etmesine yol açıyor. Fiyat seyri de bunu teyit eder nitelikte. Hisse, Ocak 2016’da düzeltilmiş verilerle test ettiği en yüksek seviyesi 10,24 TL’den bu yana sürekli değer kaybediyor. Şimdilerde 2,99 TL seviyelerinde tutunsa da zararın sürmesi hissedeki düşüşün devam etmesine yol açacaktır. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketle ilgili yakın tarihli satış olacağı yönünde bir açıklama bulunmuyor. 

13 Mayıs 2019 - 09:01
12

İŞTİRAKLERİNİ BÜNYEYE ALACAK

SORU- Tek-Art Turizm hissesini zarara rağmen satalım mı? Hisse için ne öneriyorsunuz? Al potansiyeli var mı yoksa zararımıza bakmadan satalım mı?

Mehmet Tas

CEVAP-Borsada işlemde bulunurken karar vermede asıl belirleyici olan beklentilerdir. Hisseyle ilgili uzun vadeli beklenti şirketin mali yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Firmanın gelir ve kârlılığında gerçekleştireceği istikrarlı büyüme hissenin çıkış potansiyelini artırırken zarar ya da kârda daralma hissenin fiyatı üzerinde baskıya yol açacaktır. Öte yandan uzun süre küçülen bir şirketin gelir ve kârlılığını artıracağına dair görülecek ciddi sinyaller ise yatırımcıların değerlendirmesi gereken önemli fırsatlar yaratabilir. Tek-Art Turizm’i değerlendirirken de bu genel yaklaşım tarzından sapmamakta yarar var. Turizm sektöründe yer alan şirket, geçtiğimiz yıl 55,4 milyon TL zarar açıkladı. Esas faaliyetlerden dolayı da zarar eden firmanın dönem sonunda zararının artmasında finansal giderler kalemindeki artışın etkisi hissediliyor. Mali performansındaki düşük seyir hissenin fiyatını olumsuz yönde etkilerken nominal değerinin altında kalmasına yol açıyor. Şirketle ilgili yakın tarihli gelişmeyse yüzde 100 iştirakleri olan May Boya ile Karadeniz Gazetesi’nin bünyeye dahil edilecek olmasıyla alakalı bulunuyor. Herhangi bir faaliyeti olmayan iki iştirakin sahip olduğu gayrimenkullerin kira geliri bulunuyor. Öte yandan bu gayrimenkuller üzerinde proje geliştirilebileceği belirtilerek daha hızlı karar alınma mekanizması oluşturabilmek için bünye içine almak gayesi ile birleşileceği belirtildi. Diğer taraftan şirketin Alaçatı’da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hotel’in satılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şirket konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını belirtti.

13 Mayıs 2019 - 09:01
22