Bagfas ve Aksa sorusu

SATIŞA DEĞİL KÂRA BAKMALI

SORU (1) - Yaklaşık iki- üç senedir Bagfas hissesinde zarar içinde bekliyorum. İşin enteresan tarafı kağıt bir türlü yükselmiyor. Yani alınan siparişlere bakıyorsunuz milyon dolarlar. Fakat yine yükselmiyor. Düşme söz konusu olunca direkt düşüyor. Sanki spekülatör birisi almış ve bizlerin çıkmasını bekliyor... Sizden mahkeme süreci ve alınan siparişlere rağmen neden yükselmediği ile ilgili bilgi rica ediyorum.

Engin Özman

CEVAP - Borsada ilgilenilen şirketin hissesini almadan önce mali yapısını incelemekte yarar var. Firmanın sadece sipariş ya da taraf olduğu sözleşmeler değil aynı zamanda kârlı bir yapıya sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Şüphesiz gelir kârın temelidir. Ancak gerçekleştirilen gelir kâra dönüşemiyorsa bunu tek başına yeterli görmek ya da referans olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Bagfas’a da bu çerçevede bakmak gerekiyor. Şirketin mali yapısı incelendiğinde son üç yılda sürekli zarar ettiğini görmekteyiz. Önceki yıllar, artan finansal giderlerden dolayı şirket zarara dönerken 2018 faaliyet döneminde artan finansal giderlere ilave satışlardaki ciddi düşüş şirketin zararını 2018’de 107,7 milyon TL’ye yükseltti. 2019’un ilk çeyreğinde ise satış gelirinde toparlanma olurken 2016 seviyelerine yaklaştı. Artan satış geliri şirketin dönem sonunda sembolik düzeyde de olsa kâr açıklamasına olanak tanıdı. Ancak bunu yeterli görmek mümkün değil. Şirketin daha güçlü kâr rakamlarına ulaşabilmesi ya da ulaşabileceğine dair sinyaller üretebilmesi gerekiyor. Aksi takdirde mevcut kârlılık yapısıyla hisseye talebin artması zor.

Nisan 2016’da test ettiği en yüksek seviyesi 16,49 TL’nin ardından sürekli gerileyen hisse, şimdilerde 5,45 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yılın ilk haftası 4,62 TL’ye kadar gerileyen hisse mevcut seviyelerde tutunmaya çalışıyor. İlk çeyrekte gerçekleşen kâr rakamının yıl içerisinde artabilmesi halinde hissenin yönünü yukarı çevirmesi mümkün olabilecek.

31 Mayıs 2019 - 09:51
12

KAPASİTESİNİ BÜYÜTTÜ

SORU (2) - Aksa hisse ne olur? Nereye gider? Fiyat nerden alınıp nerden satılmalı sizce?

Şaban Semih

CEVAP - Teknik analiz borsada işlem yaparken yatırımcıların sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Ancak alım satım işlemlerinde sadece bu yöntemi kullanmak yeterli değildir. Teknik analizden önce genel ekonomik durum ile birlikte sektörel gelişmeler ve şirketin mali yapısının incelenmesinde yarar var. Sıranın takip edilmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır. Aksi taktirde sadece teknik göstergelere bakarak gerçekleştirilecek işlemler istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir. Tüm bunlardan ayrı olarak

Aksa hissenin fiyat seyri takip edildiğinde Nisan 2018’de düzeltilmiş verilerle en yüksek 15,18 TL’ye kadar yükseldiğini bilahare gelen satışlarla birlikte hızla değer yitirdiğini görmekteyiz. Yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz aralık ayında bir ara 6,40 TL’ye kadar gerileyen hisse, şimdilerde 7,85 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şubat 2018’den bu yana oluşturduğu taban seviyesinde dalgalı bir seyir izliyor. Mevcut seviyelerde tutunup yönünü yukarı çevirebilmesi için kârlılık yapısını güçlendirebilmesi önemli. Geçmiş mali tabloları takip edildiğinde ise kârını bir yıl artırırken ertesi yıl düşürdüğü bu itibarla mali yapısının da dalgalı bir seyir izlediğini görebilmekteyiz. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli açıklama ise kapasite artışı ile ilgili. 8 Mayıs 2019 günü yapılan açıklamada yıllık 315 bin ton olan elyaf üretim kapasitesinin gerçekleştirilen yatırımla 352 bin tona çıkarıldığını duyurdu. Kapasite artışının şirketin ticari hacminde artış yaratması kaçınılmaz olmakla birlikte kârlılık yapısına ne ölçüde yansıyacağını ilerleyen süreçte göreceğiz.

31 Mayıs 2019 - 09:51
22