Hedef fiyatı yüzde 53 artan hisse

Pegasus (PGSUS), Hedef Fiyat 41,1 TL, Öneri "AL" - PGS, sektörde yaşanan yoğun rekabete rağmen başta iç hatlarda olmak üzere geçtiğimiz yıllar içinde pazar payını artırmayı başarmıştır. Sahip olduğu düşük maliyetli iş modeli ile fiyat hassasiyeti yüksek tüketici grubuna hitap eden Şirketin, bunun yanı sıra iyileşen hizmet kalitesinin de desteğiyle daha fazla kesime hitap edebilir hale gelmesiyle, pazar payındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Şirketin kâr marjı yüksek yan gelirlerinin toplam net satış gelirleri içerisindeki payının artmaya devam ederek, operasyonel kârlılığı destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Yakıt maliyetindeki artışı operasyonel performans açısından önemli bir risk unsuru olarak örmekle birlikte, Şirket yönetiminin "3C programı" kapsamında birim giderler, nakit yönetimi ve kapasiteyi iyileştirme odaklı aldığı aksiyonların, operasyonel kârlılığı desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Şirket hisselerini değerlerken 2019 yılına ilişkin FAVKÖK tahminimize 5x FD/FAVKÖK hedef çarpanı uygulayarak, 12 aylık hedef fiyatımızı 41,1 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi "AL", kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak başlatıyoruz."

Pegasus 26.8 liradan işlem görüyor. 41.1 lira hedef fiyata ulaşması halinde primi yüzde 53 olacak.

24 Eylül 2018 - 09:06
12

Türk Hava Yolları (THYAO), Hedef Fiyat 26,6 TL, Öneri "AL" - THY, 2018 yılının ilk yarısında birim giderlerinde yaşanan ve beklentiler dâhilinde olan artışa rağmen, güçlü talep ve yolcu kompozisyonundaki iyileşmenin desteğiyle operasyonel kârlılıkta güçlü bir büyüme kaydetti. Şirketin, yüksek sezon olması nedeniyle 3Ç18'de de operasyonel taraftaki iyileşmesinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Coğrafi olarak dengeli dağılmış gelir yapısına ve operasyonel açıdan uzun döviz pozisyonuna sahip olan THY'nin, bölgesel talep ve kur kaynaklı risklere görece daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmadan dolayı oluşabilecek olası operasyonel aksaklıklar, kısa vadede risk taşısa da, İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte desteklenecek uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın mevcut durumdaki havalimanı kapasite sorununu kademeli bir şekilde azaltarak, THY'nin 

i) kârlı destinasyonlarda yeni slot hakkı elde edebilmesine,

ii) daha fazla trafik aksına uçuş planlayabilmesine,

iii) yabancı havayolu şirketleri ile ikili anlaşmalar yoluyla dış hatta daha rekabetçi hale gelebilmesine,

iv) kargo kapasitesini artırarak bu pazardaki büyüme potansiyelinden faydalanabilmesine ve

v) hizmet kalitesini iyileştirmesine imkân sağlayacağını düşünüyoruz. 2019 tahminlerimize göre 6,0x FD/FAVKÖK ile değerlediğimiz THY hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 26,6 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi "AL", kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri" olarak başlatıyoruz.

THY 18.5 liradan işlem görüyor. 26.6 lira hedef fiyata ulaşması halinde primi yüzde 43.7 olacak.

Vakıf Yatırım

24 Eylül 2018 - 09:06
22