Anadolu Efes ve Metur sorusu

HÂLÂ 2002 SEVİYELERİNDE

SORU-METUR hissesine çıkma umudu var mı? Yoksa hep böyle süründüğünü mü göreceğiz? 

Doruk Erkut 

CEVAP-Borsada işlem gören hisseler piyasadaki genel dalgalanmaya bağlı olarak iniş ve çıkışlar sergileyebilmektedir. Düzenli bir çıkış ise daha ziyade firmanın mali yapısı ile bağlantılıdır. Eğer firma istikrarlı şekilde gelir ve kâr büyümesi sergiliyorsa çıkma potansiyeli de yükselecektir. Tersi durumdaysa yani şirketin zarar etmesi ya da gelirini ve kârlılığını düşürmesi halinde ise düşüş eğilimi öne çıkacaktır. Metemtur için de benzer bir durum söz konusu. Firma istikrarlı bir kârlılık elde etme noktasında hayli zayıf. Geçtiğimiz yıl zarar eden şirketin son açıkladığı 2018 dokuz aylık bilançosunda da yine zarar söz konusu. Birikmiş geçmiş yıl zararında bir azalma söz konusu olsa da son bilançosuna göre söz konusu tutar 4,4 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin özsermayesi ekside olmamakla birlikte sermayesinin altında bulunması zayıf seyirden kurtulamadığı şeklinde yorumlanmayı gerektiriyor. Mevcut göstergeler olumsuz sinyallerin hâlâ varlığını sürdürmesine yol açmakta. Bu durum ister istemez hisse üzerinde baskıya neden olurken hissenin değer kazanamamasında etkili. Halihazırda hissenin işlem fiyatı 2002 yılındaki ilk işlem fiyatı seviyelerinde bulunuyor. Aradan geçen 16 yılı geçkin süreye rağmen ilk açılış fiyatı seviyelerinde bulunması uzun vadede yatırımcısına kazandırmadığının açık göstergesi niteliğinde. Düşük riskle getiri elde edebilmek için gelir ve kârlılığı düzenli olarak büyüyen firmaların takip edilmesinde yarar var.  

10 Ocak 2019 - 08:19
12

RAKI SEKTÖRÜ GÜNDEMİNDE DEĞİL

SORU-Anadolu Efes hissesi daha ne kadar inecek? Buralardan alım yapılsa kazanç elde edilir mi? Rakı sektörüne gireceği söyleniyor. Öyle olursa hisseye yansıması nasıl olur? 

Hasan Topuz 

CEVAP-Anadolu Efes, kendi sektörünün önemli aktörü konumunda olmakla birlikte bira sektörüne getirilen tedbirler sonrasında etkilendiği gözlenmekte. Şirket her ne kadar geçtiğimiz yıl kâr açıklasa da önceki üç yılda sürekli zarar etti. Son açıklanan 2018 dokuz aylık bilançosunda da zararın devam etti. Söz konusu gelişmeler dışında geçtiğimiz ocak ayında basında yer alan haberlerde Anadolu Grubu’nun Mey İçki’nin rakı markaları ve fabrikalarını satın alacağı bilgisi yer aldı. Ancak firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada Anadolu Grubu Holding ve Anadolu Efes’in gündeminde açıklama tarihi itibariyle böyle bir konunun olmadığını ve bu yönde alınmış herhangi bir kararın da bulunmadığını belirtti. Geçen süre zarfında kararda değişikliğe gidildiği ya da yeni bir gelişme olduğu yönünde ek açıklama da yapılmadı. Tüm bunlardan ayrı olarak firmanın mali yapısındaki olumsuz seyir hissenin fiyatı üzerinde baskıya neden oluyor. Hisse son olarak Ocak 2018’de düzeltilmiş verilerle 28,27 TL’yi test etti ve sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde 19,13 TL seviyelerinde tutunan hissede satışların devam etmesi halinde düşüş de sürecektir. Borsada yatırım yaparken büyük firmalar kadar umut vadeden sektörlerin de takip edilmesinde yarar var.

10 Ocak 2019 - 08:19
22