Alkim Kağıt ve İşkur sorusu

İŞLEM HACMİ ÖNEMLİ

SORU-İşkur hisseleri neden bu kadar dalgalı seyrediyor? Hissenin denge fiyatı hakkında yorumunuzu öğrenebilir miyim? 

Metin 

CEVAP-Borsada işlem hacmi yüksek hisselerin fiyat seyri daha dengeli olurken hareket marjı da daha dar ve öngörülebilir nitelikte olmakta. İşlem hacmi düşük hisselerin fiyat seyri ise olabildiğince dalgalı ve geniş marjlarda olabilmekte. İşkur hissesini değerlendirirken işlem hacmini göz ardı etmeden hareket etmek gerekiyor. Hissenin işlem hacmi incelendiğinde ise oldukça düşük kaldığı gözlenmekte. Hissede her gün işlem gerçekleşmediği gibi işlem olan günlerde de de bir veya iki adet şeklinde gerçekleşmekte. Bu da hissede oturmuş bir fiyata mani olurken işlem günündeki arz ve talebe bağlı olarak hissenin fiyatında sert iniş ve çıkışlar gözlenmekte. Söz konusu durum hissenin fiyatında geniş makas aralıklarının oluşmasına yol açmakta. Özellikle son dört ayda görülen geniş marjlı işlemlerin ardından hisse 8 Ocak 2019 günü kapanışını 48.599 TL’den tamamladı. Bu rakamı mali verilerle açıklamak zor. Hissenin İş Bankasının kurucu hisseleri olması itibariyle yatırımcısı nezdinde farklı bir yeri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Oturmuş bir fiyatın olmaması ve derinlikli bir işlem hacminden da bahsedilememesi sebebiyle hissenin ileriye dönük fiyatı hakkında öngörüde bulunmak mümkün olamamakta. Yatırımcıların gelir ve kârlılığı artan firmaları takip ederken aynı zamanda ilgili hissenin işlem hacminin de belli bir seviyenin üzerinde olduğunu göz önünde bulundurmalarında yarar var.

09 Ocak 2019 - 08:45
12

ALACAK DAVASINI KAZANDI

SORU-ALKA bu seviyelerde çok kalmadı mı? Ne zaman tekrar 5 liranın üzerine çıkar? 

İlhan Sönmez 

CEVAP-Alkim Kağıt düzeltilmiş verilerle zirvesi 5,73 TL’yi Haziran 2017’de test etti. Hisse, sonraki zaman diliminde bir daha bu seviyelere ulaşamadı. Son olarak Kasım 2018’de en yüksek 5,18 TL’ye kadar çıksa da ardından gelen satış baskısıyla birlikte tekrar geriledi ve şimdilerde 4,05 TL seviyelerinde işlem görüyor. Hissenin son üç yılık fiyat kazanç oranı göz önüne alındığında bulunduğu fiyat seviyesi makul kalıyor. Halihazırda f/k oranı 4,09 seviyesinde bulunuyor. Son açıklanan 2018 dokuz aylık bilançosunda kârda kayda değer artış hissenin f/k oranını son üç yıldaki kendi ortalamalarına paralel bir seviyede kalmasına olanak tanıdı. Sektör f/k ortalaması ise şimdilerde 11,69 seviyesinde bulunuyor. Hissenin piyasa verilerinin sektör ortalamasının altında kalması beraberinde hissenin çıkma potansiyelini korumasına olanak tanıyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketle ilgili kamuyla paylaşılan yakın tarihli önemli gelişme görülmekte olan bir alacak davası ile ilgili. Açıklamada davanın şirket lehine sonuçlandığı ve yaklaşık 6 milyon TL tutarında alacağın davalılardan alınacağı belirtildi. Öte yandan firmanın İnterpap’tan olan alacağına ilişkin görülmekte olan dava ise devam ediyor. Söz konusu davanın da firma lehine sonuçlanması durumunda mali tablolarına olumlu yönde etkisi olacak. 

09 Ocak 2019 - 08:45
22