***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 13:59

 

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Faaliyerlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 14.05.2019
Genel Kurul Tarihi 19.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi onaylanması
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - Şirket'in 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Trend GYO 2018 Genel Kurul Toplantısı Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Trend GYO 2018 Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Trend GYO 2018 Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni
EK: 4 İlişkili Taraf 2018 Ek-3.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 19 HAZİRAN 2019 tarihinde Çarşamba Günü saat 14:00'da Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.
Davet, gündem, vekaletname örneği bilgi dökümanı ve diğer dökümanlar ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764317


BIST