***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 13:54

 

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.04.2019
Genel Kurul Tarihi 07.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunma9
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik O.S.B Mah.5.Cad.No:4 Mri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2018 yıltabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Yönemine ilişkin, kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim KuruluYönetim Kurulu ? na yetki verilmesi,
9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
10 -ulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. Ve 396.Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yöneişlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kesağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,
13 - Dilek ve temenniler.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 07/05/2019 Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte belirtilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
07.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantımız 14.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764315


BIST