***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 12:46

 

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2019 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 16.05.2019 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü: 
2018 yılında Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Zincir Yapı A.Ş., Yeşil Kundura A.Ş., Yeşil Holding A.Ş., Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon ve Teknoloji A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Zincir Yapı A.Ş., Yeşil Kundura A.Ş., Yeşil Holding A.Ş., Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon ve Teknoloji A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2018 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2019 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2019 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764309


BIST