EVA Gayrimenkul: İlk çeyrekte yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları 2,4 milyon metrekareyi aştı

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 12:14

 

Tapu Kadastro Yabancı İşler Daire Başkanlığı'ndan edinilen
verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme
Uzmanı Şeyma Şehirli, yabancıların gayrimenkul yatırımlarının 2019
yılı ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre %86,1 oranında
arttığını ve 2019 yılı ilk çeyreği itibariyle 2.458.356 m2 ye
ulaştığını belirtti.

Körfez ülkeleri yatırımcılarının Türkiye ilgisi

Körfez ülkelerinin Türkiye'de yaptıkları gayrimenkul
yatırımlarının artış kaydettiğini söyleyen Şehirli, "Özellikle kredi
faiz oranlarının son 1 yıl içinde yüksek seyretmesi, dövizdeki artışın
gayrimenkul fiyatlarına yansıması yerli yatırımcının gayrimenkul
yatırımına ilgisini azaltırken, yeni düzenlemeler ve TL'nin döviz
karşısında değer kaybetmesi yabancı yatırımcıların ülkemizde
gayrimenkul yatırımına olan ilgisini arttırdı. 2018 yılı ilk
çeyreğinde toplam gayrimenkul yatırımı içinde Körfez ülkelerinin payı
yüzölçümü bazında %23 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu oranın %35'e
çıktığı görülüyor. Bu artışta döviz karşısında TL'nin değer kaybetmesi
ve T.C. vatandaşlığı kazanabilmek için daha önce 1 milyon dolar olan
minimum taşınmaz satın alma bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin de
önemli bir etken olduğu söylenebilir" dedi.

Çin, Güney Kore ve İran ilk 10 ülke arasında

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında 2019 yılı ilk çeyreğinde
gayrimenkul edinimde 2018 yılı aynı dönemine göre farklı bir sıra
görüldüğünü ifade eden Şehirli, "2018 yılı aynı döneminden farklı
olarak Çin, Güney Kore ve İran göze çarpıyor. Çin ve Güney Kore'de
işlem sayısı düşükken, yüzölçümü bazında yatırımların yüksek olduğu
görülüyor" bilgisini verdi.
Yabancı yatırımcıların toplam edinim bazında 2019 ilk çeyrek
dönemi ve 2018 yılı ilk çeyrek dönemleri kıyasyandığında yabancıların
Türkiye'de gerçekleştirdikleri tüm gayrimenkul cinsinden satış
işlemlerini değerlendiren Şehirli, "2019 yılı ilk çeyreğinde 2018
yılının aynı dönemine kıyasla yüzölçümü bazında %86,1, işlem sayısında
ise %91,6 artış olduğu görülüyor. Yabancıların tüm gayrimenkul
çeşitleri bazında Türkiye'de yaptıkları yatırımları incelediğimizde,
2019 ilk çeyreğinde 2018 yılı aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney
Kore ve İran'ın Türkiye'yi tercih eden ilk 10 ülke arasında yer
aldığını görüyoruz" dedi.

Gayrimenkul yatırımında ülkelerin sıralaması değişti

Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan ilk 10 ülkeye bakıldığında
2018 yılı ilk çeyreğinde sırasıyla Filistin'den 255.129 m² ile 105,
Almanya'dan 148.278 m² ile 260, Suudi Arabistan'dan 115.596 m² ile
362, Norveç'ten 100.086 m² ile 67, Ürdün'den 94.700 m² ile 194,
Irak'dan 60.084 m² ile 909, Mısır'dan 53.843 m² ile 184,
Afganistan'dan 43.239 m² ile 489, Rusya Federasyonu'ndan 39.849 m2 366
ve Katar'dan 38.707 m² ile 122 kişinin gayrimenkul yatırımı
gerçekleştirdiği görülüyor.
2019 yılının aynı dönemine bakıldığında ilk 10 ülke sıralamasında
değişiklik göze çarpıyor. Oranlara bakıldığında ise Suudi
Arabistan'dan 336.830 m² ile 396 kişinin, Çin'den 321.711 m² ile 98
kişinin, Irak'tan 266.603 m² ile 2.196 kişinin, Güney Kore'den 229.099
m² ile 13 kişinin, Mısır'dan 177.062 m² ile 254 kişinin, Filistin'den
107.855 m² ile 244 kişinin, Ürdün'den 105.077 m² ile 436 kişinin,
Almanya'dan 88.760 m² ile 411 kişinin, Katar'dan 84.176 m² ile 195
kişinin ve İran'dan ise 67.401 m² ile 1.144 kişinin gayrimenkul alımı
yaptığı belirleniyor.

Körfez ülkelerinin payı artıyor

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan
Körfez ülkelerinin 2018 yılı ilk çeyreğinde 308.844 m² büyüklüğündeki
yatırımlarının 2019'un aynı döneminde 867.683 m²'ye yükseldiği
görülüyor. Toplam yabancı yatırımlarının içinde Körfez ülkelerinin
durumunu değerlendiren Şehirli, 2018 yılı ilk çeyreğinde toplam
yabancı yatırımı içinde payı %23 olan Körfez ülkelerinin 2019 yılının
aynı dönemindeki payının %35'e yükseldiğini söylüyor. Körfez ülkeleri
yatırımcılarının yaptıkları yatırımların toplam hisseye isabet eden
kişi başına ortalama metrekare büyüklüğü 2018 yılı 1. çeyreğinde 141
m2 iken, 2019 yılının aynı döneminde bu rakamın 194 m2'ye yükseldiği
belirtiliyor. EVA Gayrimenkul Değerleme'nin tespitine Körfez ülkeleri
geçen senenin aynı dönemine göre daha büyük metrekarelere yatırım
yapıyor.

Yatırım ağırlığında iller sıralaması da değişti

EVA Gayrimenkul Değerleme'nin araştırması yatırım tercihinde ilk
10 il sıralamasının da değiştiğini ortaya koyuyor. Buna göre alan
bazında 2018 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapılan iller sırasıyla
Eskişehir, Manisa, İstanbul, Antalya, Bursa, Edirne, Malatya, Muğla,
Sakarya ve Ordu iken, 2019 yılının aynı döneminde ilk 10 il sıralaması
İstanbul, Edirne, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Çanakkale, Eskişehir,
Muğla, Sakarya ve Ankara oldu. Son iki yılda listedeki illerin
İstanbul, Edirne, Antalya, Manisa, Eskişehir, Muğla ve Sakarya
haricinde değiştiği görülüyor. Geçen yıl listede olan Bursa, Malatya
ve Ordu yabancılar açısından ilk tercih edilen on ildeki yerlerini
Diyarbakır, Çanakkale ve Ankara'ya bırakmış bulunuyor.

Yatırım yapan ülkeler değişiyor

2018 yılı ilk çeyrek dönemi ile 2019 yılı ilk çeyrek dönemi
kıyasladığımızda toplam hisseye hitap eden yüzölçümü bazında en çok
yatırım yapan ülkelerin hemen hemen aynı olduğunu söyleyen Şehirli,
listede yer alan lider yabancı yatırımcı ülkelerin Almanya, Suudi
Arabistan, Ürdün, Irak, Mısır, Filistin ve Katar olduğunu belirtiyor.
Şehirli, listeden bu yıl Norveç, Afganistan ve Rusya Federasyonu'nun
çıktığını, yerlerine Çin, Güney Kore ve İran vatandaşlarının girdiğini
söyledi.

Toplam konut satışları içinde yabancılara satışlar artıyor

Konut bazında bakıldığında TÜİK tarafından açıklanan verileri de
değerlendiren Şehirli, "2018 yılı ilk çeyreğinde yabancı alıcılara
satılan konut adedi 5.298 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu rakam
%81,5 artarak 9.618 oldu. Bu sayının Türkiye genelinde toplam konut
satışları içindeki oranı %3,75 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı
döneminde bu oran %1,74 düzeyindeydi" dedi.

*Rakamlar tüm gayrimenkul cinsindeki satışları içermektedir.
**Toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2018 ve 2017 yılında
tercih edilen ilk 10 il.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey