Çin, şirketleri inovasyon kabiliyetini yükseltmeye teşvik ediyor

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 10:28

 

Xinhua Haber Ajansı'nın 15 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan haberine
göre, Devlet Konseyinde alınan kararca, Çin'in yerel şirketleri,
ülkenin yeni bir endüstri reformu dönemine girdiği ve yüksek kaliteli
gelişme amaçladığı dönemde, inovasyon yetilerini artırma yolunda
desteklemeye devam edecek.
Başbakan Li Keqiang'ın Salı günü başkanlık ettiği toplantıda,
vergi ve maliye politikalarının şirketlerin araştırma ve geliştirme
(ArGe) için harcamalarını artırmalarını dikkate alacak biçimde
uygulanması talep edildi.
ArGe harcamalarının vergiden düşürülmesine olanak veren öncelik
tanıyıcı vergi politikaları ve risk sermayelerinin kurumsal inovasyonu
yine desteklemek açısından teşviki ele alındı.
Finans kurumları imalat sanayiine iş bünyesinde inovasyonu
kolaylaştırmak için orta ve uzun vadeli kredi vermeye teşvik
edilecekler.
Endüstrinin dönüşümünü hızlandırma ve temel ve esas teknolojinin
kontrolünü yakalama ve ilerletme çabasındaki ülke, imalat sanayiini
daha akıllı, çevre dostu ve hizmete dönük duruma getirmek aynı
zamanda endüstriyel internet ile imalat sektörünün teknik gelişmeleri
gibi yeni altyapı tesislerini daha iyi entegre etmek umudundadır.
Toplantı, önemli bilimsel araştırma tesisleri gibi inovasyon
kaynaklarının ve temel araştırma platformlarının şirketlere daha açık
olması gerektiğine ve bilimsel ve teknolojik kazanımların
hızlandırılması zorunluluğuna işaret etti.
Öte yandan tüm girişimler inovasyon için uluslararası işbirliği
gerçekleştirmeye ve bazı uluslararası standartların geliştirilmesine
ve revizyonuna katılmaya teşvik edildi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey