TÜİK: Türkiye nüfusunun %15,8'ini genç nüfus oluşturdu

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 10:02

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre
Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882
iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç
nüfus, toplam nüfusun %15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, %51,2'sini
erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında
%13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek
olduğu il, %25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, %23,5 ile Şırnak ve %22,7
ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise
sırasıyla %12,8 ile Muğla, %13 ile Balıkesir ve %13,5 ile İzmir oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı %47,4'e yükseldi

Türkiye'de 2016/'17 öğretim yılında %41,7 olan yükseköğretim net
okullaşma oranı, 2017/'18 öğretim yılında %45,6'ya yükseldi.
Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde
erkeklerde bu oran %39,6'dan %44'e yükselirken kadınlarda %43,9'dan
%47,4'e yükseldi.

Gençlerde işsizlik oranı %20,3 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik
oranı, 2017 yılında %20,8 iken 2018 yılında %20,3 olarak gerçekleşti.
Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak
%17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan
azalarak %25,3 oldu.
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında %24,5
oldu. Bu oran genç erkeklerde %15,6, genç kadınlarda ise %33,6 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %53,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde istihdam
oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde gençlerin istihdam oranı
2018 yılında 0,7 puan artarak %35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde
istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak %46,4 ve genç
kadınlarda ise 0,e istihdam edilen
gençlerin %16,6'sının tarım sektöründe %30'unun sanayi sektöründe
%53,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen
genç erkeklerin %14,1'inin tarım sektöründe, %36'sının sanayi
sektöründe, %49,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç
kadınların %21,8'inin tarım, %17,9'unun sanayi, %60,4'ünün ise hizmet
sektöründe yer aldığı görüldü.
Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha
fazla oldu
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 2018 yılında 15 ve
üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde ölüm
vakalarının %40,2'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle
oluştuğu görülürken gençlerde ise ölüm vakalarının %48,8'inin dışsal
yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Dışsal yaralanma
ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı, genç erkeklerde %54,9 iken genç
kadınlarda %32,9 oldu.
Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen
ölüm oranı %12,1 olurken bu oran genç erkeklerde %10,7, genç
kadınlarda ise %15,7 olarak gerçekleşti.

Genel sağlık durumundan memnun olan gençlerin oranı %85,5 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında, 18
ve üzeri yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu
beyan edenlerin oranı %70,3 oldu. Genel sağlık durumundan memnun
olduğunu beyan eden genç bireylerin oranı %85,5 olurken bu oran genç
erkeklerde %86,9, genç kadınlarda ise %84 oldu.

Gençlerde İnternet kullanım oranı %93 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına
göre İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017
yılında %90 iken 2018 yılında %93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı,
2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak
%96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak %89 oldu.

Gençlerin %55,4'ü mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında
kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı
%55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde %53,5, genç
kadınlarda ise %57,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında
gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı %50,5 ile
sağlık aldı. Bunu, %20 ile başarı, %18,9 ile sevgi izledi. Genç
erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra
değişmezken ikinci sırada erkeklerde %23,8 ile başarı, kadınlarda %23
ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü
sırayı %14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı %16,1 ile başarı
aldı.

Gençlerin %76'sı işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında
gençlerin %76'sı çalıştığı işinden memnunken %48,7'si elde ettiği
kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan
memnuniyet oranı %77,2, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise %48,3
olurken genç kadınlarda bu oranlar %73,8 ve %49,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin %58,3'ü almış olduğu eğitimden memnun oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında
gençlerin %58,3'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun
olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin %57,7'si almış oldukları
eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda %59 oldu.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30723

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey