Resmi Gazete'de Bugün-16 Mayıs

Anlık Borsa Haberleri - 16 Mayıs 2019, 06:19

 

TBMM KARARI
1217 Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının
Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin
Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
?? Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 37)
CUMHURBAŞKANI KARARI
?? Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal
ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2019/124)
ATAMA KARARLARI
?? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Açık Bulunan Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığına, Hakkı TOK?un Atanması Hakkında Karar (Karar:
2019/125)
?? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali
AKBEN?in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/126)
?? Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif
AKGÜL?ün Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/127)
?? Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür
Yardımcılığına, Ümit ORHAN?ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/128)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
?? Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
?? Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama,
Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin
Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
?? Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
KARARLAR
?? Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı
?? Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
?? Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2017/154, K: 2019/18
Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2018/9115 Başvuru
Numaralı Kararı

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey